Học viện Phụ nữ Việt Nam thông báo tuyển dụng năm 2020

22/04/2020
Thông tin tuyển dụng:

05 Giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh và Quản trị du lịch lữ hành;

01 Giảng viên khoa Luật;
03 Giảng viên khoa Truyền thông đa phương tiện;
03 Nghiên cứu viên; 01 chuyên viên quản trị CNTT;

01 Chuyên viên Kế toán;

01 Chuyên viên phụ trách xây dựng cơ bản;
01 Chuyên viên Thanh tra pháp chế;
01 Nhân viên Văn thư kiêm lễ tân

Mời bạn đọc xem chi tiết thông tin tuyển dụng TẠI ĐÂY

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video