Hội LHPN Bình Phước - điểm tựa cho phụ nữ khởi nghiệp

02/11/2021
Song song với việc hỗ trợ vốn, kinh nghiệm cũng như các lớp tập huấn phát triển kinh tế, tìm đầu ra cho sản phẩm… Hội Phụ nữ các cấp tỉnh Bình Phước đã huy động nhiều nguồn lực, linh động, sáng tạo trong hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, nhiều hộ hội viên phụ nữ đã vượt qua khó khăn, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng và hạnh phúc.
Với nhiều chính sách hỗ trợ từ các cấp Hội, nhiều hội viên phụ nữ đã vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống

Là huyện biên giới của tỉnh Bình Phước, phụ nữ huyện Lộc Ninh chủ yếu là người dân tộc thiểu số, đa phần hội viên phụ nữ sống bằng nghề sản xuất nông nghiệp và công nhân, làm thuê… với mong muốn cải thiện đời sống cho hội viên phụ nữ, những năm qua Hội LHPN huyện Lộc Ninh đã có những các hỗ trợ cụ thể để hội viên, phụ nữ có điều kiện phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Song song với việc tham mưu cấp ủy, chính quyền ban hành các kế hoạch hỗ trợ như Đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp; xây dựng quỹ hỗ trợ; mở các đợt tập huấn, tư vấn kiến thức kinh doanh… Hội LHPN huyện còn chủ động kết nối tìm đầu ra cho sản phẩm của hội viên phụ nữ.

5 năm qua, có 46/91 hội viên phụ nữ huyện được hỗ trợ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, 14 ý tưởng được hướng dẫn tham gia 4 cuộc thi khởi nghiệp cấp tỉnh và Trung ương. Huyện hội đã hỗ trợ ra mắt 4 gian hàng tiêu thụ các sản phẩm hàng hóa do phụ nữ tạo nên; thành lập 2 HTX và 5 tổ hợp tác kinh tế.

Từ năm 2016 đến nay, Hội LHPN huyện Lộc Ninh đã giúp 269 hộ phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo, trong đó có 64 hộ phụ nữ dân tộc thiểu số, 55 phụ nữ tín đồ tôn giáo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện từ 6,78% đầu nhiệm kỳ hiện còn 1,68%.

Bên cạnh khai thác nguồn vốn, Hội LHPN huyện Lộc Ninh còn phối hợp tổ chức tập huấn nâng cao năng lực quản lý, điều hành cho thành viên hội đồng quản trị hợp tác xã (HTX), ban quản lý các tổ hợp tác, tổ liên kết do phụ nữ quản lý.

Với việc huy động nhiều nguồn lực, linh động, sáng tạo trong hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, nhiều hộ hội viên phụ nữ nghèo, khó khăn, yếu thế ở Lộc Ninh đã vượt qua khó khăn, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng và hạnh phúc.

Cùng với LHPN huyện Lộc Ninh, Hội LHPN huyện Đồng Phú đã có nhiều giải pháp hiệu quả về hỗ trợ vốn tín dụng, đào tạo nghề và chuyển giao khoa học - kỹ thuật,  tạo cơ hội để chị em phụ nữ vượt qua khó khăn, vươn lên làm chủ cuộc sống, đóng góp nhiều hơn cho kinh tế địa phương.

Nhằm tạo điều kiện hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, Hội LHPN huyện đã tổ chức hoạt động tuyên truyền nhằm cung cấp kiến thức, hướng dẫn kỹ năng xây dựng và phát triển ý tưởng khởi nghiệp cho phụ nữ. Đồng thời thành lập và duy trì hoạt động 18 mô hình kinh tế hợp tác, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị tại 11 xã, thị trấn với 141 thành viên.

Để chương trình đạt hiệu quả, ngay từ đầu năm, hội đã phối hợp Ban chỉ đạo giảm nghèo huyện rà soát hộ nghèo, cận nghèo để có hướng giúp đỡ hội viên, phụ nữ phù hợp. Trên cơ sở đó, các cấp hội đã xây dựng kế hoạch hỗ trợ theo từng địa chỉ cụ thể. Vì thế, hầu hết nữ chủ hộ nghèo, cận nghèo được hội giúp đỡ về vốn, kỹ thuật, kiến thức, kinh nghiệm trong sản xuất - kinh doanh.

Từ năm 2016 đến nay, các cơ sở hội đã vận động tiết kiệm hơn 13,7 tỷ đồng giúp các chị hoàn cảnh khó khăn vay; phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân hơn 78,4 tỷ đồng cho 2.149 hộ vay để phát triển sản xuất. Bên cạnh đó, hội còn phối hợp tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi cho hội viên; các hoạt động hướng dẫn khởi nghiệp, khai thác, sử dụng vốn vay hiệu quả; hỗ trợ kết nối với doanh nghiệp trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Hội đã phối hợp tổ chức 25 lớp cạo mủ cao su, chăm sóc điều cho hội viên; giới thiệu việc làm cho 2.508 chị. Nhờ vậy, nhiều hội viên đã thay đổi cách nghĩ, cách làm trong phát triển kinh tế, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Với nhiều cách làm sáng tạo, hội LHPN các cấp ở huyện Đồng Phú đã trở thành chỗ dựa vững chắc của phụ nữ trong phát triển kinh tế trên cơ sở phát huy nội lực, tinh thần hợp tác, tương thân tương ái. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, hội viên phụ nữ, giúp chị em tự tin, mạnh dạn khởi nghiệp, vươn lên trong cuộc sống.
dangcongsan

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video