Hội LHPN huyện Lạc Sơn hoàn thành đạt và vượt 100% chỉ tiêu nhiệm kỳ

10/08/2021
Hội LHPN huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Hòa Bình (thứ 3 phải ảnh qua) tặng hoa Đại hội

Nhiệm kỳ 2016-2021, phong trào phụ nữ và hoạt động của các cấp Hội LHPN huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình đã được vận dụng linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, thực hiện các cuộc vận động, các đề án lớn hiệu quả, có chiều sâu, đạt được một số kết quả nổi bật.

Trong 5 năm, các cấp Hội đã giúp đỡ 10.742 hộ nghèo, có 1.112 hộ nghèo thoát nghèo (1.031 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ); tổ chức các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ phụ nữ phát triển kinh tế bằng nhiều hình thức như tín chấp nguồn vốn vay từ các Ngân hàng chính sách xã hội, Ngân hàng NN&PTNT, tiết kiệm từ các loại hình ở chi, tổ hội, qua đó đã giúp 10.319 lượt người được vay vốn với số tiền trên 148 tỉ đồng; hướng dẫn hỗ trợ thành lập 06 hợp tác xã, và 11 tổ hợp tác xã, tổ liên kết; 587 các loại mô hình và 18.246 thành viên tham gia trong đó có  287 mô hình làm kinh tế giỏi có thu nhập trên 100 triệu đồng/năm; hỗ trợ xây dựng 49 ý tưởng tham gia cuộc thi sáng tạo khởi nghiệp.

Trong nhiệm kỳ, Hội LHPN huyện đề xuất 02 chính sách, chủ trì giám sát 11 cuộc, 05 chính sách, tham gia giám sát 73 cuộc, 05 chính sách; cấp xã chủ trì 02 cuộc giám sát, 02 chính sách, phối hợp 224 cuộc giám sát, 11 chính sách bảo vệ quyền và nghĩa vụ của phụ nữ.

Các cấp Hội đã vận động  được  12.282 hội viên mới tham gia sinh hoạt, đưa tỷ lệ thu hút hội viên đạt 88,07%, không có cơ sở tỷ lệ hội viên dưới 50%. Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy huyện chiếm 37,4%, cấp ủy xã/thị trấn chiếm 29,38%.

Ông Bùi Văn Kía, Phó Bí thư TT  huyện ủy Lạc Sơn trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2021-2026

Trong nhiệm kỳ có 127 tập thể, 236 cá nhân được khen thưởng. Kết quả 100% các chỉ tiêu thi đua trong nhiệm kỳ đều đạt và vượt so với kế hoạch, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội LHPN huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình tiếp tục nâng cao năng lực, xây dựng  tổ chức Hội vững mạnh. Tập trung tuyên truyền hội viên phụ nữ thực hiện 02 phong trào thi đua, 01 cuộc vận động, 02 khâu đột phá và 11 chỉ tiêu.

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất, Đại hội đã bầu 32 chị tham gia Ban Chấp hành Hội LHPN huyện khóa XXIV, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại Đại hội khen thưởng 09 tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác Hội nhiệm kỳ 2016-2021.

Hội LHPN tỉnh Hòa Bình

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video