Hội LHPN tỉnh Bình Định với phong trào: “Làng giúp làng, xã giúp xã, huyện giúp huyện”

29/11/2005
Thực hiện Nghị quyết TW 7 (lần 2) khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, công tác dân tộc, công tác tôn giáo, Ban chấp hành Hội LHPN tỉnh phát động phong trào “Làng giúp làng, xã giúp xã, huyện giúp huyện”.

Theo đó, các cấp Hội đã triển khai chương trình ký kết nghĩa giữa Hội LHPN các huyện - thành phố, các ban nữ công với Hội LHPN các huyện miền núi nhằm tạo mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ nhau, chia sẻ kinh nghiệm công tác Hội. Đến nay, toàn tỉnh đã có 44 đơn vị kết nghĩa với 2 huyện, 22 xã, 6 làng (thôn), đã tổ chức 40 buổi giao lưu sinh hoạt, thu hút 2.871 phụ nữ tham dự. Với phong trào này, các đơn vị khá đã giúp được 65 bao quần áo, 1.560 cuốn vở học sinh, 500 cây viết, 520 thùng mì tôm, hơn 1.000 kg thực phẩm các loại, một số dụng cụ thiết yếu phục vụ sinh hoạt gia đình và hỗ trợ sách, báo phụ nữ và 62 suất quà trị giá 3.720.000 đồng. Thông qua hoạt động này đã góp phần đưa phong trào phụ nữ phát triển đồng đều giữa đồng bằng, miền núi, trung du trong tỉnh.

Ban Dân tộc - Tôn giáo

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video