Hội LHPN tỉnh Cao Bằng: Nhiều cách làm hỗ trợ các mô hình giúp phụ nữ khởi nghiệp, làm kinh tế hiệu quả

14/12/2020
"Vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp phát triển kinh tế" là một nội dung quan trọng được Hội LHPN tỉnh Cao Bằng tích cực triển khai thông qua việc chủ động phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế một cách thiết thực, hiệu quả.
Phụ nữ nông thôn tỉnh Cao Bằng tích cực lao động phát triển kinh tế

Các phong trào phát triển kinh tế của hội viên, phụ nữ đã đóng góp quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh.

Với việc vận động, thực hiện hoạt động giúp phụ nữ thoát nghèo đa chiều có địa chỉ và hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, các cấp Hội đã làm bằng nhiều hình thức như giúp nhau giống, vốn vay không lãi, công lao động, cụ thể: giúp 13.179 công lao động; 13.250 con giống các loại; cho vay không tính lãi với số tiền 926,4 triệu đồng; phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội giải ngân 26.259 triệu đồng vay, nâng tổng dư nợ đến 30/9/2020 đạt 885.664 triệu đồng; 696 tổ với 18.598 hộ vay vốn; tỷ lệ nợ quá hạn Ngân hàng chính sách xã hội thấp (0,12%).

Hội LHPN tỉnh đã hỗ trợ vốn cho 10 phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo với số tiền 100 triệu đồng; lựa chọn 10 ý tưởng khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh tham gia dự thi "Phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp - kết nối thành công" năm 2020 do TW Hội tổ chức.

Bên cạnh đó, Hội đã tổ chức chấm và cấp giấy chứng nhận cho 33 ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo của phụ nữ; mở 03 lớp tập huấn hướng dẫn cho 155 chị về kiến thức viết đề xuất ý tưởng, lập phương án sản xuất kinh doanh; hỗ trợ được 54 phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Duy trì, nhân rộng các mô hình Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, kết quả: Tiếp tục hỗ trợ vốn vay ưu đãi cho 02 hợp tác xã do nữ làm quản lý (Hợp tác xã môi trường đô thị Long Tuấn tại Thị trấn Pác Miều, huyện Bảo Lâm; hợp tác xã Giới thiệu du lịch cộng đồng và sản phẩm truyền thống Cao Bằng tại Phường Sông Bằng, Thành phố Cao Bằng) với tổng vốn hỗ trợ 200 triệu đồng.

Trong năm 2020, Hội LHPN tỉnh cũng đã hỗ trợ 160 triệu cho Tổ hợp tác chăn nuôi trâu bò, tại xã Hưng Đạo, huyện Nguyên Bình; 100 triệu cho mô hình "Chăn nuôi lợn thịt, lợn nái" tại Gạm Dầu xã Lương Can, huyện Hà Quảng; 100 triệu cho mô hình chăn nuôi bò, lợn và bán hàng tạp hóa tại xóm Bó Chỉa xã Quang Long, huyện Hạ Lang. Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển Hội LHPN tỉnh chỉ đạo thành lập mới các mô hình chăn nuôi trâu/bò sinh sản, sản xuất miến dong, trồng chè, trồng lá dong, trồng thạch đen với tổng vốn hỗ trợ 1.310 triệu đồng.

Tiếp tục hỗ trợ vốn vay ưu đãi cho 02 hợp tác xã do nữ làm quản lý được hỗ trợ: Hợp tác xã môi trường, đô thị Long Tuấn tại Thị trấn Pác Miều, huyện Bảo Lâm; hợp tác xã Giới thiệu du lịch cộng đồng và sản phẩm truyền thống Cao Bằng tại Phường Sông Bằng, Thành phố Cao Bằng, vốn hỗ trợ 200 triệu. Tổ hợp tác nấu cỗ Hoàng Tiến, Thành phố, vốn hỗ trợ 80 triệu đồng. Chỉ đạo duy trì 03 mô hình Tổ hợp tác: chăn nuôi gà đen tại xã Cần Nông, huyện Hà Quảng; chăn nuôi lợn lai kinh tế, chăn nuôi lợn thịt tại xã Phong Nặm, huyện Trùng Khánh.

Duy trì hoạt động có hiệu quả Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển với tổng vốn gần 10 tỷ đồng trên 200 nhóm tiết kiệm - tín dụng, 1.250 thành viên vay vốn; tỷ lệ nợ quá hạn: 0%; thành lập 02 phòng giao dịch tại huyện Nguyên Bình, huyện Thạch An.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào khởi nghiệp, phát triển kinh tế của phụ nữ trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, các cấp Hội LHPN tỉnh Cao Bằng tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động, huy động nội lực của các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh; sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn vay; tổ chức các hoạt động, những cuộc thi ý tưởng sáng tạo, tôn vinh, bình chọn và nhân rộng các ý tưởng, mô hình kinh doanh, khởi nghiệp thành công. Qua đó khuyến khích hội viên phụ nữ chủ động, tích cực học hỏi, tự tin đổi mới để tạo ra sản phẩm, dịch vụ đáp ứng được nhu cầu ngày càng khắt khe của thị trường trong nước và quốc tế, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường và an toàn sức khỏe cho cộng đồng.

Hứa Thị Thoa

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

LỊCH TUẦN CƠ QUAN TỪ NGÀY 1 - 07/03/2021

Video