Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh ký kết Biên bản hợp tác với Hội LHPN tỉnh Bolykhămxay, Lào

16/10/2014
Thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa TW Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN Lào về hợp tác phát triển phụ nữ giai đoạn 2012 – 2017, Ban Thường vụ Hội LHPN Hà Tĩnh đã tổ chức đoàn công tác sang thăm, hội đàm trao đổi kinh nghiệm và ký kết Biên bản hợp tác với Hội LHPN tỉnh Bolykhămxay, Lào.

Tại buổi hội đàm, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của hai tỉnh và cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và những kết quả hoạt động công tác Hội, phong trào phụ nữ của hai tỉnh trong thời gian qua. Hai bên cũng bàn bạc, thảo luận thống nhất và ký biên bản hợp tác trong thời gian tới, nội dung tập trung vào các hoạt động: đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho chị em hội viên ở khu vực biên giới chấp hành tốt các quy định của pháp luật hai nước liên quan đến vùng biên; tổ chức các lớp tập huấn cho hội viên, phụ nữ vùng biên về hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập xóa đói, giảm nghèo; kỹ năng, nghiệp vụ công tác phụ nữ, kỹ năng kiến thức về phòng chống mua bán phụ nữ và trẻ em, tố giác tội phạm...; chỉ đạo Hội Phụ nữ các huyện vùng biên tăng cường giao lưu, kết nghĩa; Hội LHPN Hà Tĩnh đề xuất Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ đào tạo nghiệp vụ cho 2-3 cán bộ Hội Phụ nữ các cấp tỉnh Bolykhamxay tại Hà Tĩnh...

Cũng trong dịp này, đoàn công tác của Hội LHPN Hà Tĩnh đã trao tặng Hội LHPN tỉnh Bolykhămxay món quà trị giá 50 triệu đồng; tổ chức thăm quan và giao lưu chia sẻ kinh nghiệm với các tổ hợp tác dệt vải của Hội LHPN huyện Bolykhăn, huyện Khăm cợt, tỉnh Bolykhămxay.

Trương Thị Lượng – Hội LHPN Hà Tĩnh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video