Hội LHPN tỉnh Hải Dương làm việc với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về thực thi Luật Phòng chống, bạo lực gia đình

22/04/2022
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương vừa có buổi làm việc với lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Hải Dương; lãnh đạo UBND, Hội LHPN 06 huyện, thị, thành phố (Ninh Giang, Thanh Hà, Cẩm Giàng, Nam Sách, TX. Kinh Môn, TP. Hải Dương) về các nội dung liên quan đến tình hình thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007.
Toàn cảnh Hội nghị làm việc giữa Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh với lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Hải Dương; lãnh đạo UBND, Hội LHPN 06 huyện, thị, thành phố (Ninh Giang, Thanh Hà, Cẩm Giàng, Nam Sách, TX. Kinh Môn, TP. Hải Dương)

Tại buổi làm việc, đại diện Hội LHPN tỉnh Hải Dương đã trình bày báo cáo tình hình thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007 trên địa bàn tỉnh. Trong đó đánh giá những hoạt động mà Hội LHPN đã triển khai trong thời gian qua như: tích cực công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình cho cán bộ, hội viên, phụ nữ; giáo dục truyền thống, phẩm chất đạo đức; trang bị kiến thức về gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc; xây dựng các mô hình về phòng chống bạo lực gia đình; Công tác chăm sóc, hỗ trợ, bảo vệ nạn nhân bạo lực gia đình thông qua các hình thức như hòa giải, tư vấn, hỗ trợ tâm lý, hỗ trợ vay vốn để sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập gia đình; tổ chức giám sát việc thực hiện Luật Phòng chống bạo lực gia đình…qua đó, từng bước góp phần ngăn chặn và hạn chế tình trạng bạo lực gia đình tại địa phương.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Hội LHPN, lãnh đạo UBND, Hội LHPN 06 huyện, thị, thành phố cũng phản ánh, thông tin trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật Phòng, chống bạo gia đình như: Sự phối hợp giữa chính quyền địa phương và các ban, ngành, đoàn thể trong việc triển khai thực hiện Luật chưa thực sự chặt chẽ, hiệu quả. Cộng đồng chưa thể hiện thái độ phê phán quyết liệt, mạnh mẽ với những người gây ra bạo lực gia đình; tư tưởng trọng nam khinh nữ, vấn đề bất bình đẳng giới còn tồn tại trong thực tế. Công tác quan tâm đến đội ngũ cộng tác viên làm công tác gia đình tại cơ sở chưa được thường xuyên, đúng mức; khó khăn về nguồn lực để duy trì các mô hình CLB phòng chống bạo lực gia đình, CLB gia đình hạnh phúc, địa chỉ tin cậy…

Phó Chủ tịch UBND huyện Ninh Giang Nguyễn Thành Vạn phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị cũng đưa ra những đề xuất, kiến nghị tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2007, trong đó đáng chú ý như: Cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền trong công tác phòng chống bạo lực gia đình; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và của người dân trong công tác phòng chống bạo lực gia đình; làm tốt công tác phát hiện, xử lý các trường hợp liên quan đến bạo lực gia đình. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về công tác phòng chống bạo lực gia đình. Nâng cao chất lượng các mô hình, dịch vụ hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực gia đình…

Đồng thời cũng đề xuất, kiến nghị với Quốc hội: sửa đổi một số điều, khoản trong Dự thảo Luật phòng, chống bạo lực gia đình sửa đổi.

Đề xuất, kiến nghị đối với Chính phủ: Chỉ đạo các bộ, ngành, chính quyền các cấp nghiêm túc triển khai thực hiện Luật phòng, chống bạo lực gia đình và các nghị định, thông tư hướng dẫn thực hiện Luật. Đối với các bộ ngành: Cần có các quy định cụ thể về khoản kinh phí cho công tác gia đình và công tác phòng, chống bạo lực gia đình; tăng cường công tác kiểm tra giám sát, định kỳ tổ chức tổng kết đánh giá, biểu dương khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

Những kiến nghị, đề xuất của Hội LHPN tỉnh và đại diện các đơn vị tham gia Hội nghị được đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu, nghiên cứu để tổng hợp báo cáo trình Quốc hội trong thứ 3, Quốc hội XV diễn ra vào tháng 5/2022.

Đoàn Thư

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video