Hội LHPN tỉnh Hưng Yên: Giải ngân vốn mới trên 60 tỷ đồng

18/06/2009
6 tháng đầu năm 2009, các cấp Hội LHPN tỉnh Hưng Yên đã tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh giải ngân số vốn mới trên 60 tỷ đồng cho hội viên vay, đưa tổng số vốn Hội LHPN tham gia quản lý đến nay là trên 388 tỷ đồng cho 49.967 người vay.

 Nhằm giúp chị em quản lý và sử dụng tốt nguồn vốn vay, các cấp Hội phụ nữ đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội tổ chức được 51 lớp tập huấn quản lý vốn cho 1.906 chị cán bộ, hội viên, phụ nữ.

Công tác kiểm tra giám sát được thực hiện thường xuyên gắn với kiểm tra thực hiện các phong trào của Hội. Qua kiểm tra, hầu hết các cơ sở chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo của Hội cấp trên và quy định của Ngân hàng trong việc thực hiện chương trình ủy thác, đổi sổ. Các cấp Hội quản lý thu, chi phí ủy thác, hoa hồng đảm bảo đúng hướng dẫn của TW Hội. Các thành viên vay vốn sử dụng đúng mục đích, hiệu quả; trả lãi, gốc đúng thời hạn, tỷ lệ hoàn trả đạt 99%.

Song song với việc tín chấp với ngân hàng cho hội viên vay vốn, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh còn tích cực vận động chị em giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu… Từ đầu năm đến nay, các cấp Hội đã vận động có 4.369 hội viên giúp 7.287 người với tổng trị giá gần 7 tỷ đồng và 19.685 ngày công lao động; các cấp Hội giúp 6.110/9.786 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ, đạt 62,4%.

Hội LHPN tỉnh tiếp tục phối hợp với Sở Khoa học công nghệ xây dựng và triển khai thực hiện đề án “Chuyển giao khoa học kỹ thuật mới cho phụ nữ” tại 42 cơ sở trong tỉnh, với các hoạt động: chuyển giao KHCN mới, xây dựng mô hình, tổ chức hội nghị đầu bờ đánh giá mô hình... Phối hợp với các ngành chức năng tổ chức 395lớp chuyển giao KHKT cho 37.805 chị, 9 lớp dạy nghề cho 558 chị...

Lê Thị Hiền
Hội LHPN tỉnh Hưng Yên

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video