Hội LHPN tỉnh Khánh Hoà phấn đấu xây dựng thêm 100 Chi hội Phụ nữ mẫu xuất sắc tiêu biểu

03/06/2022
Năm năm qua, các cấp Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện hiệu quả mô hình Chi hội Phụ nữ mẫu, Chi hội Phụ nữ mẫu xuất sắc tiêu biểu góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh từ cơ sở và hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế - xã hội tại địa phương.
Tỉnh ủy viên, UV BCH TW Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Quỳnh Nga trao bằng khen cho các Chi hội phụ nữ mẫu xuất sắc tiêu biểu

Các Chi hội Phụ nữ mẫu xuất sắc tiêu biểu đã triển khai thực hiện tốt 10 tiêu chí đề ra với nhiều kết quả nổi bật như: thu hút hội viên tham gia đạt từ 75% trở lên; có một số Chi hội thu hút được hội viên tham gia sinh hoạt đạt tỷ lệ cao từ 85 - 90%, xây dựng được nhiều mô hình tiết kiệm giúp nhau làm kinh tế, hỗ trợ phụ nữ nghèo; chủ động, thường xuyên, nắm tình hình đời sống của hội viên, phụ nữ để có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ phù hợp; tham gia hòa giải những mâu thuẫn, giải thích những vấn đề bức xúc của hội viên, phụ nữ góp phần ổn định trật tự tại địa bàn. Thường xuyên vận động hội viên, phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, kết quả đã giúp 1.134 hộ gia đình đạt các tiêu chí của Cuộc vận động “Gia đình 5 không, 3 sạch”, duy trì, thành lập 154 mô hình về bảo vệ môi trường, giúp phụ nữ phát triển kinh tế và hoạt động hiệu quả. Từ đó đã phát hiện, xây dựng và nhân rộng 523 gương điển hình phụ nữ, mô hình tiêu biểu, cách làm hay, sáng tạo trên các lĩnh vực…

Tuy nhiên, hiện nay toàn tỉnh mới có 108 Chi hội Phụ nữ mẫu xuất sắc tiêu biểu/373 Chi hội Phụ nữ mẫu (đạt 29%); các Chi hội Phụ nữ mẫu tiêu biểu xuất sắc tập trung ở 92/136 cơ sở Hội (đạt 67,6%). Một số đơn vị có sự quyết liệt trong chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện và mang lại kết quả cao. Bên cạnh đó, vẫn còn một số đơn vị chưa xây dựng các giải pháp phù hợp để nâng tầm từ Chi hội Phụ nữ mẫu lên Chi hội Phụ nữ mẫu xuất sắc tiêu biểu; Một số tiêu chí chưa đạt chất lượng và hiệu quả như mong muốn như tiêu chí xây dựng và phát huy vai trò lực lượng hội viên nòng cốt; tiêu chí chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng và Hội cấp trên; tiêu chí chủ động, thường xuyên nắm tình hình địa bàn và hội viên, phụ nữ... Một số Chi hội trưởng còn hạn chế về kỹ năng tổ chức, điều hành sinh hoạt Chi/tổ; còn lúng túng trong việc lựa chọn các nội dung, chưa đổi mới hình thức sinh hoạt…

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Quỳnh Nga phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị tổng kết thực hiện mô hình Chi hội Phụ nữ mẫu, Chi hội Phụ nữ mẫu xuất sắc tiêu biểu giai đoạn 2017-2022, 250 đại biểu là cán bộ chuyên trách Hội LHPN các cấp và Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ xuất sắc tiêu biểu tham dự đã cùng nhau thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng các mô hình thu hút, tập hợp hội viên, việc xây dựng lực lượng hội viên nòng cốt, những cách làm hay, sáng tạo, cũng như việc chủ động tham mưu với cấp uỷ, công tác phối hợp với các đoàn thể, các ngành tại địa phương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Hội.

Trong thời gian tới, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ trên địa bàn tỉnh sẽ tập trung hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động cơ sở Hội; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong nắm bắt, chỉ đạo, quản lý công việc, quản lý hội viên; đổi mới nội dung, phương thức tập hợp và phát triển hội viên theo địa bàn, nghề nghiệp, lứa tuổi, nguyện vọng; phát huy hiệu quả lực lượng hội viên nòng cốt; tập trung củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và thành lập các Chi hội Phụ nữ mẫu xuất sắc tiêu biểu theo chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XIV đề ra.

Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho 8 Chi hội phụ nữ mẫu xuất sắc tiêu biểu; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tặng Bằng khen cho 14 Chi hội phụ nữ mẫu xuất sắc tiêu biểu đạt thành tích trong triển khai và thực hiện mô hình Chi hội Phụ nữ mẫu xuất sắc tiêu biểu giai đoạn 2017 - 2022.

Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video