Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn giao lưu với Hội LHPN Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc

03/01/2017
Hoạt động giao lưu giữa Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn -Việt Nam và Hội LHPN Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây - Trung Quốc vừa diễn ra tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Trong khuôn khổ chương trình giao lưu đã diễn ra các hoạt động hội đàm giao lưu, thăm quan, trao đổi kinh nghiệm công tác Hội và phong trào phụ nữ của hai tỉnh Lạng Sơn - Việt Nam và Quảng Tây - Trung Quốc.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, là cơ hội để phụ nữ hai tỉnh tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau. Thông qua các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác Hội và phong trào phụ nữ của tỉnh Lạng Sơn- Việt Nam với phụ nữ tỉnh Quảng Tây- Trung Quốc trong xu thế hội nhập, phát triển là dịp để phụ nữ Lạng Sơn giới thiệu với các bạn về mảnh đất, con người, du lịch xứ Lạng.

Hoàng Thị Hà, Hội LHPN Lạng Sơn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video