Hội LHPN tỉnh Nghệ An và Sơn La hoàn thành Đại hội điểm cấp cơ sở

08/04/2021
Trong quý I năm 2021, Hội LHPN tỉnh Nghệ An và Sơn La tập trung chỉ đạo điểm Đại hội phụ nữ cấp cơ sở để rút kinh nghiệm tổ chức thành công toàn bộ Đại hội cơ sở theo đúng kế hoạch.
Đại hội điểm xã Quỳnh Đôi – huyện Quỳnh Lưu – tỉnh Nghệ An

- Nghệ An:

Với phương châm mỗi huyện chọn 1-2 đơn vị tổ chức điểm để rút kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành Đại hội phụ nữ cấp cơ sở nhanh, gọn, đúng tinh thần chỉ đạo của TW Hội, tính đến ngày 05/4, Hội LHPN 21 huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã hoàn thành Đại hội điểm cấp cơ sở.

Nhìn chung, Đại hội phụ nữ điểm cấp cơ sở được tổ chức nghiêm túc, trang trọng, đảm bảo quy trình nhân sự; các văn kiện trình Đại hội gọn, rõ chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp; có tinh thần, trách nhiệm cao trong đóng góp ý kiến góp ý Điều lệ Hội, Dự thảo Báo cáo của Hội cấp trên; công tác tuyên truyền được thực hiện nghiêm túc theo Bộ nhận diện của Trung ương Hội LHPN Việt Nam thiết kế nên tạo nên màu sắc riêng của tổ chức Hội...

Tuy nhiên, qua chỉ đạo Đại hội điểm cấp cơ sở, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Nghệ An đã kịp thời góp ý, điều chỉnh các nội dung chưa phù hợp như: khánh tiết trang trí một số đơn vị chưa đạt yêu cầu; điều hành Đại hội chưa nhuần nhuyễn trong một số khâu; chương trình Đại hội còn quá dài…

Theo kế hoạch, Đại hội phụ nữ cấp cơ sở của tỉnh Nghệ An đảm bảo trong Quý II năm 2021 sẽ hoàn thành.

-  Sơn La:

Hội LHPN tỉnh Sơn La đã thành lập ba tổ công tác, do các các chị Thường trực Hội làm tổ trưởng chỉ đạo, hướng dẫn và dự Đại hội điểm cấp xã/phường/thị trấn tại 12 huyện, thành phố.

Đại hội điểm xã Muỗi Nọi, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

Khắc phục khó khăn chung vừa chuẩn bị tổ chức Đại hội vừa phòng chống dịch, bệnh covid-19 theo tinh thần chỉ đạo của cấp trên, 12 đơn vị cơ sở thuộc 12 huyện/thành phố được chọn tổ chức Đại hội điểm đã làm tốt công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất đảm bảo trang trọng và tiết kiệm; công tác tuyền truyền trước, trong và sau Đại hội thực hiện theo đúng tinh thần văn bản hướng dẫn của Hội LHPN cấp trên; công tác chuẩn bị văn kiện phục vụ Đại hội chu đáo, khoa học, chặt chẽ, chi tiết, nội dung đánh giá trọng tâm, trọng điểm nêu bật được kết quả phong trào thi đua các cuộc vận động, khâu đột phá và nhiệm vụ trọng tâm phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương; công tác nhân sự Ban chấp hành, Ban thường vụ, Chủ tịch và phó chủ tịch được rà soát thực hiện theo quy trình 5 bước đảm bảo hài hòa về thành phần dân tộc, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng với nhiệm vụ Hội trong tình hình mới; việc điều hành tại Đại hội đảm bảo đúng quy trình và các bước theo hướng dẫn phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ sở.

Tại Đại hội điểm phụ nữ cấp cơ sở tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2021-2026 đã bầu được 845 chị tham gia Ban chấp hành, 12 Chủ tịch, 12 Phó chủ tịch của Hội LHPN 12 xã/phường/thị trấn, theo đúng dự kiến nhân sự đã được chuẩn bị và cấp ủy phê duyệt.

Các đại hội đều nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điểu kiện của Thường trực, Ban thường vụ huyện ủy; sự phối hợp đồng bộ giữa Thường trực Hội LHPN huyện với Đảng ủy, HĐND, UBND cơ sở.

Đến thời điểm này, Đại hội điểm phụ nữ cấp cơ sở tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp; đảm bảo mục đích, yêu cầu, thời gian theo đúng kế hoạch đề ra. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là ngày hội của các cán bộ, hội viên phụ nữ tại các đơn vị.

Ngay sau khi rút kinh nghiệm tại các Đại hội điểm, Hội LHPN tỉnh tiếp tục chỉ đạo Đại hội đại biểu phụ nữ cấp xã/phường/thị trấn, phấn đấu hoàn thành trong tháng 4/2021; tiến tới Đại hội điểm phụ nữ cấp huyện/thành phố dự kiến tổ chức vào đầu tháng 6/2021 tại Hội LHPN huyện Quỳnh Nhai.

Mai Hương Trương Thị Mai

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video