Hội LHPN TP Đà Nẵng hỗ trợ 7 xe thu gom rác góp phần quản lý rác thải tại cộng đồng

15/12/2021
Hội LHPN TP Đà Nẵng vừa tổ chức bàn giao mô hình và phương tiện thu gom, phân loại rác thải tài nguyên cho 7 CLB Sống xanh thuộc 7 quận, huyện trên địa bàn.
Bàn giao mô hình và phương tiện thu gom, phân loại rác thải tài nguyên cho các CLB Sống xanh thuộc 7 quận, huyện.

Thông qua các mô hình và phương tiện thu gom được bàn giao, lắp đặt tại địa phương sẽ giúp cho các thành viên CLB Sống xanh thuận tiện hơn trong việc thực hiện, vận động thu gom phân loại rác thải tài nguyên; góp phần đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng về lợi ích của việc phân loại rác thải tài nguyên và tác hại của rác thải nhựa từ đó dần thay đổi thói quen sử dụng các sản phẩm thân thiện môi trường, giảm thiểu rác thải ra môi trường, nhất là rác thải nhựa, qua đó góp phần xây dựng khu dân cư xanh, sạch, đẹp.

Tại chương trình, Hội LHPN thành phố đã trao 07 xe đẩy thu gom rác và 07 thùng thu gom rác tài nguyên, nguy hại trị giá gần 100 triệu đồng cho BCN các CLB Sống xanh. Các phương tiện này được sự hỗ trợ của Dự án “Giảm ô nhiễm rác thải nhựa với các giải pháp địa phương” do USAID tài trợ, Trung tâm hỗ trợ phát triển xanh (GreenHub) triển khai tại Đà Nẵng nhằm thực hiện Sáng kiến “Huy động CLB Sống xanh tham gia quản lý rác thải  tại cộng đồng trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 giai đoạn 2021-2022”.

Tập huấn TOT cho các thành viên CLB Sống xanh về “Phân loại rác thải; tác hại của đồ nhựa đến sức khỏe và môi trường

Dịp này, Hội LHPN thành phố phối hợp với GreenHub tổ chức tập huấn TOT cho các thành viên CLB Sống xanh về “Phân loại rác thải; tác hại của đồ nhựa đến sức khỏe và môi trường”. Thông qua lớp tập huấn, các thành viên CLB được cung cấp kiến thức, kỹ năng để trở thành những tuyên truyền viên tích cực trong việc vận động cộng đồng cùng tham gia bảo vệ môi trường.

 

Hội LHPN thành phố Đà Nẵng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video