Hội nghị Đoàn Chủ tịch T.W Hội LHPN Việt Nam khoá IX

07/01/2007
Ngày 7/1/2007, Hội nghị Đoàn Chủ tịch T.W Hội LHPN Việt Nam khoá IX phiên toàn thể đã được tổ chức tại trụ sở mới Trung tâm Phụ nữ & Phát triển dưới sự chủ trì của đồng chí Hà Thị Khiết, Uỷ viên T.W Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Uỷ ban QGVSTBCPNVN.

Hội nghị lần này có nhiệm vụ quan trọng, chuẩn bị cho Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành T.W Hội LHPN Việt Nam khoá IX. Hội nghị đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn bản Dự thảo quan trọng chuẩn bị cho Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ X diễn ra vào đầu tháng 3/2007: Dự thảo Văn kiện Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ X, Dự thảo Điều lệ Hội LHPN Việt Nam (bổ sung, sửa đổi); Đề án nhân sự Ban chấp hành T.W Hội LHPN Việt Nam (khoá X); đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội phụ nữ 3 cấp nhiệm kỳ 2001-2006; kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Hội LHPN Việt Nam (khoá IX) và xin ý kiến về Chương trình Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ X, Chương trình Hội nghị lần thứ 9 BCH T.W Hội khoá IX.

 

Hầu hết ý kiến tại Đại hội đều thống nhất: Báo cáo chính trị trình Đại hội X được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, thể hiện trí tuệ, trách nhiệm cao của Đảng đoàn, Đoàn Chủ tịch T.W Hội LHPN Việt Nam, cán bộ, hội viên, phụ nữ cả nước. Công tác Hội và phong trào phụ nữ trong nhiệm kỳ đạt được những thành tựu quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới về chất lượng và hiệu quả hoạt động. Kết quả đó là sự nỗ lực phấn đấu bền bỉ của đội ngũ cán bộ, hội viên cả nước nói chung; sự năng động, sáng tạo của BCH T.W Hội LHPN Việt Nam nói riêng.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã dành thời gian đóng góp những ý kiến thiết thực vào Dự thảo Điều lệ Hội LHPN Việt Nam (bổ sung, sửa đổi), Báo cáo kiểm điểm hoạt động của BCH T.W khoá IX, về số lượng, cơ cấu, chất lượng nhân sự BCH Hội LHPN Việt Nam khoá X và nhất trí với Chương trình Hội nghị BCH T.W lần thứ 9 được tổ chức 2 ngày tiếp theo (8,9/1) và Chương trình Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ X.

 

 

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video