Hội Nghị Bắc Kinh + 10

16/09/2005
Từ 28/2 -11/3/2005, hơn 1.800 đại biểu từ 165 quốc gia thành viên, 80 bộ trưởng, 7 đệ nhất phu nhân, đại diện từ tất cả các cơ quan thuộc LHQ và 2.720 tổ chức Phi Chính Phủ từ tất cả các vùng miền trên thế giới đã tụ tập tại trụ sở LHQ để tham dự Phiên họp thứ 49 của Uỷ ban Địa vị Phụ nữ của LHQ về “Kiểm điểm 10 năm Tuyên bố Bắc Kinh và Cương lĩnh Hành động Bắc Kinh”

Trong Phiên họp 49 của Uỷ ban Địa vị Phụ nữ, 85 sự kiện song song đã được tổ chức, bao gồm những hội nghị, hội thảo chuyên đề, các cuộc họp kín, các cuộc giới thiệu sách, chiếu phim và chiếu video về 12 lĩnh vực quan tâm chính của Cương lĩnn Hành động Bắc Kinh. Ngoài ra, hơn 20 sự kiện song song khác cũng được diễn ra ở khắp thành phố New York trong suốt Phiên họp của Uỷ Ban Địa vị phụ nữ.

 

Trung tâm của các cuộc thảo luận tại Phiên họp là báo cáo của Tổng Thư ký LHQ trình lên Uỷ ban về tổng quan những tiến bộ đạt được và thất bại trong việc đạt được các mục tiêu của Cương lĩnh hành động Bắc Kinh, đồng thời xác định những thách thức hiện tại và các chiến lược nhìn về phía trước vì sự tiến bộ và trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái.

 

Phiên họp 49 đã thông qua Tuyên bố Bắc Kinh +10 khẳng định lại những cam kết của Bắc Kinh và kết nối những mục tiêu của Hội nghị Bắc Kinh với các Mục tiêu phát triển của Thiên niên kỷ, và hứa sẽ có hành động hơn nữa đề thực hiện đầy đủ những cam kết này. Cũng tại Phiên họp, Uỷ ban Địa vị Phụ nữ đã thông qua 10 nghị quyết nhằm nâng cao hơn nữa địa vị phụ nữ:


1.Phụ nữ, trẻ em gái và HIV/AIDS;

2.Lồng ghép giới vào các chính sách và chương trình quốc gia;

3.Củng cố học viện Nghiên cứu và Đào tạo Quốc tế vì Sự tiến bộ của Phụ nữ;

4.Tình hình của phụ nữ và trẻ em gái ở ápganistan;

5.Tăng cường nghiên cứu tình hình và sự hỗ trợ cho phụ nữ Palestin.

6.Tính thích hợp của việc bổ nhiệm một báo cáo viên đặc biệt về những luật pháp có phân biệt đối xử đối với phụ nữ;

7.Xoá bỏ cầu phụ nữ và trẻ em gái bị buôn bán vì mọi hình thức bóc lột;

8.Lồng ghép giới vào những nỗ lực cứu trợ, phục hồi và cải tạo và xây dựng lại sau thiên tai, trong đó có cả hậu quả của thảm hoạ sóng thần ở biển ấn Độ Dương;

9.Phụ nữ bản địa sau 10 năm kiểm điểm Tuyên bố và Cương lĩnh Bắc Kinh; và

10.Sự tiến bộ về kinh tế của phụ nữ.

Ban Quan hệ quốc tế

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video