Hội nghị BCH mở rộng sơ kết phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm 2009

13/07/2009
Vừa qua, tại Hoà Bình, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng sơ kết phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm 2009, đề ra nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2009.

Tới dự có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Mai, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Chánh Văn phòng TW Hội LHPN Việt Nam; các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban của Tỉnh uỷ, cùng toàn thể các Uỷ viên BCH Hội LHPN tỉnh Hoà Bình.

6 tháng đầu năm 2009, Hội LHPN tỉnh Hoà Bình đã hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ trọng tâm đề ra, trong đó có một số kết quả nổi bật như: mỗi huyện/thành phố đã chọn 01 đơn vị chỉ đạo điểm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, xây dựng được 202 tủ sách tại các chi Hội và phát triển phong trào đọc sách báo; vận động đóng góp xây dựng được 21 nhà tình thương; duy trì và làm tốt hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế , giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ (6 tháng đầu năm giúp 212 hộ với tổng giá trị 235.229.000 đồng); phối hợp tổ chức việc bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ Hội…

Hội nghị cũng nghiêm túc chỉ ra những hạn chế, tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới: về cán bộ Hội; việc nắm bắt tư tưởng hội viên ở một số cơ sở còn hạn chế; phong trào thi đua phát triển không đồng đều giữa các vùng; một số nơi triển khai phong trào thi đua chưa sát với thực tế cơ sở; công tác thông tin, báo cáo ở một số đơn vị còn chậm…

Để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ năm 2009, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN tỉnh Hoà Bình đã đề ra chương trình công tác 6 tháng cuối năm, trong đó tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện một số hoạt động: tham mưu về công tác cán bộ nữ, chuẩn bị nhân sự nữ giới thiệu tham gia cấp uỷ nhiệm kỳ Đại hội Đảng các cấp khoá XI; làm tốt công tác giám sát việc thực hiện các chính sách liên quan đến phụ nữ; duy trì các hoạt động phối hợp với các Ngân hàng để phát triển nguồn vốn cho phụ nữ vay phát triển kinh tế; tăng cường các hoạt động chăm lo cho phụ nữ đơn thân, phụ nữ khuyết tật, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…; chuẩn bị triển khai tổ chức đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Mai, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Chánh Văn phòng TW Hội LHPN Việt Nam đã ghi nhận và biểu dương những kết quả Hội LHPN tỉnh Hoà Bình đã đạt được, đồng thời đưa ra một số ý kiến chỉ đạo hoạt động của Hội LHPN tỉnh Hoà Bình trong thời gian tới tiếp tục khắc phục những khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2009.

Hải Huyền
Văn phòng TW Hội LHPN Việt Nam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video