Hội Phụ nữ Việt Nam tại Xlô-va-kia

09/01/2015
Trải qua chặng đường hơn 8 năm hoạt động, Hội Phụ nữ Việt Nam tại Xlô-va-kia đã dần khẳng định vai trò và sự đóng góp của mình cho cộng đồng người Việt Nam cũng như cộng đồng nước sở tại.

Hội đã tổ chức được nhiều hoạt động có ý nghĩa đối với các chị em phụ nữ và cả cộng đồng nói chung như: công tác giáo dục hướng nghiệp, các hoạt động văn hóa văn nghệ, hòa nhập cộng đồng nước sở tại thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, giới thiệu ẩm thực…; kịp thời thăm hỏi động viên các gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn…; cộng tác với tổ chức Di cư quốc tế; các hoạt động hướng về Tổ quốc như: quyên góp, hướng về đồng bào, chiến sỹ nơi biển đảo quê hương.

Vừa qua, tại thủ đô Bratislava (cộng hòaXlô-va-kia), Hội Phụ nữ Việt Nam tại Xlô-va-kia đã tổ chức Đại hội phụ nữ lần thứ 4 (nhiệm kỳ 2014 – 2017) với sự tham gia của hơn 200 đại biểu đến từ các chi hội, đại diện của các tổ chức Hội đoàn người Việt Nam tại cộng hòa Xlô-va-kia như Hội người Việt Nam tại Xlô-va-kia, Hội doanh nhân… Bà Hồ Đắc Minh Nguyệt - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Xlô-va-kia đã đến dự và phát biểu tại Đại hội.

Đại hội đã đề ra định hướng hoạt động của Hội Phụ nữ Việt Nam tạiX lô-va-kia nhiệm kỳ 2014-2017 theo 5 nội dung: (1) công tác giáo dục hướng nghiệp; (2) công tác tư vấn sức khỏe, gia đình và từ thiện; (3) công tác đời sống; (4) công tác văn hóa văn nghệ; (5) công tác đối ngoại hội nhập. Bà Nguyễn Minh Keng tiếp tục được bầu là Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam tại Xlô-va-kia nhiệm kỳ 2014-2017.

Phát biểu tại Đại hội, bà Hồ Đắc Minh Nguyệt đã biểu dương những thành tích, đóng góp của Hội Phụ nữ trong thời gian qua và nhấn mạnh: “Hội Phụ nữ và chị em là nòng cốt của các hoạt động Hội người Việt Nam”. Bà cũng khuyến khích chị em cố gắng hội nhập sâu hơn vào xã hội Xlô-va-kia, học tập những nét đẹp, nét văn minh của họ, đồng thời giữ gìn bản sắc dân tộc”. Nhân dịp này, Bà Đại sứ đã trao tặng Bằng khen của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho Hội Phụ nữ Việt Nam tại Xlô-va-kia và Hội Phụ nữ Việt Nam tại thành phố Kosice.

Ban Quốc tế TW Hội tổng hợp

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video