Hội thảo định hướng Tiểu dự án VNM 7PN 4358

03/08/2006
Hội thảo do Hội LHPN Việt Nam, Uỷ ban DSGĐTE và tổ chức UNFPA tại Việt Nam đồng tổ chức ngày 31/7

Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hoà, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; ông I-an Howie, Trưởng Đại diện Văn phòng UNFPA tại Việt Nam; ông Lê Đình Phương - Uỷ ban DSGĐTE, Giám đốc Dự án VNM7 PG0009; đại diện các Bộ, ngành TW và Hội LHPN 7 tỉnh hưởng dự án cùng nhiều cơ quan thông tấn báo chí.

Dự án VNM7 PG0009 đã thực hiện qua 5 chu kỳ tại 7 tỉnh: Hà Giang, Phú Thọ, Hoà Bình, Ninh Thuận, Kon Tum, Tiền Giang và Bến Tre. Trong thời gian này, Hội LHPN Việt Nam và các cơ quan cùng thực hiện trong 5 chu kỳ của Dự án đã đóng góp rất đắc lực vào các hoạt động của Quỹ Dân số Liên hiệp quốc tại Việt Nam, thúc đẩy chương trình dân số và kế hoạch hoá gia đình hoạt động có hiệu quả.

 

Giai đoạn 2006- 2010, Hội LHPN Việt Nam và 7 tỉnh đại diện cho phụ nữ cả nước tiếp tục được tiếp cận Chương trình Quốc gia chu kỳ VII. Trong giai đoạn này, với Tiểu dự án VNM7 PN 4358, Hội LHPN sẽ tập trung vào các hoạt động truyền thông thay đổi hành vi về quyền của phụ nữ; phòng chống bạo hành trong gia đình; tăng cường môi trường pháp lý phòng chống bạo hành liên quan đến giới; cập nhật, xuất bản các tài liệu truyền thông về dân số, sức khoẻ sinh sản/ sức khoẻ tình dục và bình đẳng giới.

 

Hội thảo triển khai Tiểu dự án cũng là dịp để Hội LHPN các cấp chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi thông tin, xây dựng kế hoạch hành động và quản lý chương trình theo tinh thần sẵn sàng bước vào giai đoạn mới: Giai đoạn Tiểu dự án VNM7PN 4358. Kết quả triển khai Tiểu dự án sẽ được đúc rút thành bài học kinh nghiệm, nhân rộng và phát triển bền vững trên phạm vi toàn quốc trong hệ thống các cấp Hội phụ nữ./.

Trung tâm Thông tin – Tư liệu

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video