Hội thảo tập huấn lồng ghép giới trong xây dựng, hoàn thiện chính sách và pháp luật từ góc độ Công ước CEDAW và các điều ước quốc tế

15/05/2014
Trong hai ngày 8 - 9/5, tại Đồ Sơn (Hải Phòng), Bộ Tư pháp phối hợp cùng Cơ quan đại diện UN Women, Đại sứ Cộng hòa Áo, Đại sứ quán Canada tại Việt Nam tổ chức hội thảo tập huấn lồng ghép giới trong xây dựng, hoàn thiện chính sách và pháp luật từ góc độ Công ước CEDAW và các điều ước quốc tế

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án: “Tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác soạn thảo chính sách, pháp luật bảo đảm bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ” được ký kết giữa Bộ Tư pháp và cơ quan UN Women tại Việt Nam giai đoạn 2012-2015.

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thúy Hiền nhấn mạnh, bình đẳng giới là mối quan tâm chung của cộng đồng quốc tế, là mục tiêu hướng tới của hầu hết các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Từ năm 2006, Luật Bình đẳng giới của Việt Nam đã ghi nhận “bảo đảm lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng và thực thi pháp luật”.

Hội thảo tập trung vào việc trao đổi, thảo luận kinh nghiệm lồng ghép giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của một số quốc gia (nhấn mạnh pháp luật của một số quốc gia trong việc đối phó với các loại hình bạo lực về giới – kinh nghiệm, phương pháp tiếp cận, bài học và những khó khăn); Chuyên gia Petra Smutny đã chia sẻ kinh nghiệm đưa nguyên tắc CEDAW, các công ước quốc tế về quyền con người, cũng như nguyên tắc bình đẳng giới vào quá trình xây dựng Bộ luật Hình sự của một số quốc gia trên thế giới; kinh nghiệm đưa nguyên tắc CEDAW, các công ước quốc tế về quyền con người, cũng như nguyên tắc bình đẳng giới vào quá trình xây dựng Bộ luật Tố tụng hình sự của một số quốc gia.

Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia và các đại biểu tham dự, đặc biệt là kinh nghiệm của các quốc gia phát triển trong việc thực hiện lồng ghép giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật sẽ giúp ích cho Việt Nam thực hiện lồng ghép giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật ngày càng chặt chẽ và hiệu quả hơn./.

Vụ Bình đẳng giới

CÁC ĐỀ ÁN

Video