Hơn 16 tỷ đồng cho hội viên, phụ nữ vay phát triển sản xuất

23/09/2005
Trong tháng 8/2005, Hội LHPN các tỉnh: Quảng Ngãi, Thanh Hoá, Bắc Giang, Hưng Yên, Hải Dương

đã tích cực khai thác vốn từ các nguồn ngân hàng Chính sách – xã hội, vốn quỹ Quốc gia giải quyết việc làm, ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, quỹ Tiết kiệm vì người nghèo, tổ phụ nữ hùn vốn... được 11.906 triệu đồng cho 112.692 hộ do phụ nữ làm chủ hộ vay đầu tư vào sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Đặc biệt đã vận động 7.291 chị có kinh tế khá giúp 8.494 chị khó khăn tiền, cây, con giống, vật tư sản xuất không lấy lãi với tổng trị giá là 5.068 triệu đồng và 8.148 công lao động.

Tống Thị Trường

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video