Huyện Thuận Châu – Sơn La: 100% cán bộ chủ chốt Hội phụ nữ cơ sở được tập huấn nghiệp vụ

17/08/2006
Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội phụ nữ cơ sở luôn được Hội LHPN huyện Thuận Châu đặc biệt quan tâm, coi đó là động lực để thúc đẩy phong trào phát triển.

Hàng năm, huyện Hội đã phối hợp tổ chức nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệpvụ cho 100% cán bộ chủ chốt và 60% ủ viên Ban chấp hành Hội cơ sở. Nhờ vậy, đội ngũ cán bộ Hội đã cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Hội.

 

Ngoài ra, Hội cũng tập trung khảo sát, củng cố kiện toàn bộ máy tổ chức Hội cơ sở; nâng cao chất lượng sinh hoạt và đổi mới hình thức hoạt động, xây dựng nhiều loại hình câu lạc bộ như: Câu lạc bộ đoàn kết, Câu lạc bộ phòng chống ma tuý, Câu lạc bộ tuyên truyền pháp luật, Câu lạc bộ mẹ chồng mẫu mực, con dâu thảo hiền… nhằm tập hợp, thu hút đông đảo hội viên.

 

Đến nay, 100% thôn, bản trong huyện đã có tổ chức Hội phụ nữ, hoạt động có nề nếp và hiệu quả thiết thực. Hàng năm, số cơ sở xuất sắc đạt từ 60% trở lên. Nhiệm kỳ vừa qua (2001-2006), toàn huyện đã phát triển được 3.304 hội viên, chủ yếu là hội viên dân tộc thiểu số./.

Nguyễn Thị Ngà
Hội LHPN tỉnh Sơn La

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video