Khai mạc Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XVII

15/10/2021
Sáng ngày 15/10, Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2021-2026, chính thức khai mạc.
Đoàn đại biểu Hội LHPN huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh thảo luận trước giờ diễn ra Đại hội

Dự và chỉ đạo Đại hội có: Bà Đào Hồng Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; bà Trần Thị Hương, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam; ông Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cùng 233 đại biểu tiêu biểu đại diện hơn 200 nghìn cán bộ, hội viên phụ nữ trong tỉnh.

Đoàn Chủ tịch Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2021-2026

Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2021 -2026 có ý nghĩa hết sức quan trọng, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp phụ nữ tỉnh Bắc Ninh. Đại hội đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016 -2021 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2021 - 2026; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa XVI; đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; Bầu BCH Hội LHPN tỉnh khóa XVII và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Thúy Hạnh

Đại hội diễn ra trong bối cảnh cả nước cũng như tỉnh Bắc Ninh đang ra sức thực hiện các biện pháp phòng chống, đẩy lùi dịch bệnh Covid - 19 với rất nhiều khó khăn thách thức để đảm bảo mục tiêu vừa phòng chống dịch vừa duy trì và phát triển kinh tế xã hội, ổn định cuộc sống của nhân dân.

Đại hội đánh dấu mốc son sau 24 năm tái lập Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh với nhiều thành tích đã đạt được dưới sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, sự phối hợp, giúp đỡ của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; sự đồng thuận ủng  hộ của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự chung sức, đồng lòng của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn tỉnh trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ của tổ chức Hội.

Bà Trần Thị Hương (thứ 4 từ phải sang) - Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam - tặng Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XVII bức tranh gạo mang chủ đề “Phụ nữ Việt Nam khát vọng vươn xa”

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo TƯ Hội LHPN Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội LHPNVN - Bà Trần Thị Hương đánh giá cao sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, không ngừng đổi mới, sáng tạo của các cấp Hội trong tổ chức triển khai phong trào thi đua, các cuộc vận động và các nhiệm vụ trọng tâm. 9/9 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Phụ nữ tỉnh lần thứ 16 đề ra đều hoàn thành, một số chỉ tiêu vượt ở mức cao. 

Phó Chủ tịch Trần Thị Hương nhấn mạnh thêm một số vấn đề để Đại hội tiếp tục thảo luận:

- Các cấp Hội cần đặc biệt coi trọng công tác giáo dục truyền thống của vùng đất cách mạng, phát huy giá trị của các di tích lịch sử, văn hóa, qua đó khơi dậy tinh thần yêu nước, phát huy những phẩm chất tốt đẹp, Xây dựng người phụ nữ Bắc Ninh thời đại mới có tri thức và kỹ năng, có sức khỏe và trách nhiệm, trở thành nguồn nhân lực quan trọng của tỉnh. Chú trọng hỗ trợ phụ nữ vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình, chủ động tham gia và đề xuất giải quyết tốt những vấn đề đang đặt ra đối với gia đình hiện nay, vận động xã hội tạo môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em trong gia đình và cộng đồng.

- Chủ động đề xuất, tham gia các hoạt động phối hợp tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ phụ nữ trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; đảm nhận các nhiệm vụ cụ thể trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đối với các địa bàn nông thôn, trong đó, chủ động xác định đúng vấn đề ưu tiên mà hội viên phụ nữ cần để tuyên truyền, vận động, hỗ trợ chị em chủ động giải quyết các vấn đề thiết thân, thiết thực đối với bản thân, trách nhiệm với gia đình và cộng đồng; tập trung xây dựng thí điểm mô hình "Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch" tham gia thực hiện hiệu quả Kết luận số 148-KL/TU ngày 15/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch 387/KH-UBND, ngày 1/7/2021 về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2025.

- Cần tiếp tục làm tốt vai trò nòng cốt vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới; đề xuất cơ chế, chính sách tạo điều kiện, cơ hội để phụ nữ và nam giới tham gia, thụ hưởng bình đẳng trong các lĩnh vực đời sống xã hội. Tham mưu, đề xuất và tích cực tham gia giải quyết các vấn về xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em ở địa phương như mất cân bằng giới tính khi sinh, bạo lực gia đình, xâm hại phụ nữ, trẻ em, tội phạm, tệ nạn xã hội, những vấn đề phát sinh do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19… Tiếp tục tham mưu tốt công tác cán bộ nữ, nâng cao chất lượng cán bộ nữ tham gia cấp ủy, Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp.

- Các cấp Hội phụ nữ Bắc Ninh cần nhận thức sâu sắc và đầy đủ về vai trò nòng cốt chính trị của tổ chức Hội, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, thực hiện tốt phương châm hoạt động "Tỉnh vận dụng sáng tạo, Huyện đồng hành cơ sở, Xã nắm chắc hội viên, Chi thấu hiểu phụ nữ". Bên cạnh đó, xây dựng và thực hiện quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội làm việc"Tận tậm, chuyên nghiệp, hiệu quả, nhân văn". Trong điều hành và tổ chức hoạt động, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

- Coi trọng và nâng cao hơn nữa vai trò giám sát, phản biện xã hội việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến phụ nữ, gia đình, trẻ em và bình đẳng giới; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ; tích cực đề xuất với cấp ủy, chính quyền các chính sách, chương trình/đề án cụ thể góp phần giải quyết những vấn đề của phụ nữ địa phương; tiếp tục phối hợp với các ban, ngành, địa phương tham mưu cho cấp uỷ thực hiện công tác cán bộ nữ theo tinh thần Nghị quyết 11-NQ/TW và Chỉ thị 21-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XII) về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới. 

https://phunuvietnam.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video