Khai mạc Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Hà Nam nhiệm kỳ 2021-2026

12/11/2021
Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Hà Nam lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2021-2026, chính thức khai mạc vào sáng nay (12/11) với sự tham gia của 235 đại biểu phụ nữ ưu tú, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của trên 200.000 hội viên phụ nữ trong tỉnh.
Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Hà Nam lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2021-2026, chính thức khai mạc vào sáng nay (12/11)

Chiếm 50,5% dân số, 51,2% lực lượng lao động của tỉnh, những năm qua, phụ nữ Hà Nam luôn phát huy vai trò làm chủ, tích cực tham gia và đã có những đóng góp tích cực vào các ngành, nghề kinh tế của địa phương.

Phụ nữ Hà Nam đoàn kết, sáng tạo, khẳng định vị thế trên con đường hội nhập và phát triển

Thực hiện vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ, các cấp Hội không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, với phương châm "Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội"; xác định rõ nhu cầu thiết thân của phụ nữ và nhiệm vụ chính trị của địa phương là cơ sở để quyết định nội dung, hình thức hoạt động; kịp thời nắm bắt nhu cầu của hội viên, phụ nữ, tình hình thực tế của cơ sở Hội để chỉ đạo phù hợp. 

Nhiệm kỳ 2016-2021, các cấp Hội trong tỉnh coi trọng chỉ đạo điểm, tập trung vận động nguồn lực triển khai thực hiện có hiệu quả các Đề án của Chính phủ liên quan đến phụ nữ, trẻ em. Xây dựng Đề án vị trí việc làm, Đề án sắp xếp tinh gọn bộ máy, tập trung tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ và nhân dân thực hiện chủ trương sáp nhập thôn, xóm, tổ phố theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng.  

Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Hà Nam lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2021-2026, chính thức khai mạc vào sáng nay (12/11) với sự tham gia của 235 đại biểu phụ nữ ưu tú

Qua các hoạt động của mình, chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho phụ nữ, tham gia giải quyết các vấn đề xã hội của Hội LHPN tỉnh Hà Nam thể hiện ngày càng rõ nét hơn. Hoạt động đề xuất chính sách, chăm lo, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng gia đình hạnh phúc… chất lượng, hiệu quả được nâng lên. Các cấp Hội chủ động tham mưu với cấp ủy tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ, hội viên, phụ nữ.

Các phong trào thi đua được duy trì và phát triển sâu rộng với nhiều hình thức phong phú. Tính chủ động trong công tác phối hợp của Hội LHPN với các ngành được thể hiện rõ hơn, khẳng định uy tín của tổ chức Hội trong triển khai thực hiện các hoạt động tại địa phương.

Với những sáng tạo, chủ động trong triển khai nhiệm vụ công tác Hội, 9/9  chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Hà Nam lần thứ XVI đã đạt và vượt góp phần hoàn thành 7 nhóm chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII. Phong trào phụ nữ và công tác Hội của tỉnh Hà Nam được cấp ủy, các ngành ghi nhận và đánh giá cao, được Thủ tướng Chính Phủ, Trung ương Hội LHPN Việt Nam, UBND tỉnh Hà Nam tặng cờ thi đua xuất sắc và nhiều Bằng khen các loại.

Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Hà Nam lần thứ XVII là dịp để các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Hà Nam lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021; kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2016 - 2021; đề ra phương hướng hoạt động Hội và phong trào Phụ nữ nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tại Đại hội, các đại biểu tiếp tục tham gia đóng góp ý kiến vào văn kiện trình Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và Điều lệ Hội bổ sung, sửa đổi; đồng thời bầu đoàn đại biểu phụ nữ tỉnh Hà Nam đi dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

https://phunuvietnam.vn/

CÁC ĐỀ ÁN

Video