Lâm Đồng: Nâng quyền cho nữ lao động di cư trong thị trường phi chính thức tại TP. Đà Lạt

14/12/2020
Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam tổ chức Hội thảo tổng kết dự án “Nâng quyền cho nữ lao động di cư trong thị trường phi chính thức tại TP. Đà Lạt thông qua nâng cao năng lực và khả năng tiếp cận mô hình cổ phần tài chính tự quản”.
Các đại biểu tham dự hội thảo

Dự án được thực hiện trong hai năm 2019-2020 đã mang lại nhiều thay đổi tích cực và đạt được những kết quả nhất định. 

Theo đó, dự án đã tổ chức 4 khóa tập huấn theo phương pháp đồng tham gia, 32 thành viên nòng cốt thuộc các tổ phụ nữ tạm cư đã được tiếp cận kiến thức, kỹ năng về quyền cơ bản của phụ nữ trong hệ thống pháp luật Việt Nam, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Bộ luật lao động... Sau các khóa tập huấn, các thành viên trở thành tuyên truyền viên, áp dụng kiến thức đã học tổ chức 20 buổi tuyên truyền cho hơn 760 lượt chị ở tổ “Phụ nữ tạm cư tham gia sinh hoạt Hội”, giúp chị em phụ nữ tạm cư hiểu hơn về quyền, nghĩa vụ của mình để có cách phòng tránh khi gặp sự cố trong công việc và tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể tại địa phương.

Với mục tiêu tiếp cận mô hình cổ phần tài chính tự quản, dự án thành lập được 20 mô hình “Cổ phần tài chính tự quản” tại Đà Lạt và 1 mô hình tại thị trấn Liên Nghĩa - Đức Trọng với hơn 500 thành viên tham gia đóng cổ phần với số tiền hiện nay là 792.350.000 đồng giúp cho 115 chị vay với lãi suất từ 0,5% - 1%/tháng. Mô hình cổ phần tài chính tự quản không chỉ tạo cơ hội để chị em học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm cuộc sống gia đình, kinh doanh sản xuất, trồng trọt và chăn nuôi mà còn giúp chị em hội viên phụ nữ được giáo dục tài chính, quản lý thu nhập, chi tiêu gia đình, tạo ra nguồn vốn vay thường xuyên, liên tục phù hợp với nhu cầu của các thành viên góp phần ngăn ngừa tình trạng tín dụng đen trên địa bàn; tạo môi trường cởi mở, đoàn kết, tương thân tương ái tích cực thực hiện phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường”.

Các hoạt động của dự án cũng góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền vận động được nâng cao nhận thức, kiến thức về bình đẳng giới; hiểu được các quyền, nghĩa vụ của bản thân, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, tích cực tham gia các hoạt động hội đoàn thể tại địa phương.

                                    

Hồng Thanh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

LỊCH TUẦN CƠ QUAN TỪ NGÀY 1 - 07/03/2021

Video