Mô hình “Phụ nữ tham gia bảo vệ đường biên cột mốc” ở bản Na Chén, Điện Biên: Mỗi chị em là một cột mốc sống góp phần bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia

31/12/2019
Mô hình điểm về “Phụ nữ tham gia bảo vệ đường biên cột mốc” được Hội LHPN tỉnh Điện Biên chỉ đạo thành lập tại bản Na Chén, xã Mường Lói nhằm phát huy vai trò của các cấp Hội, hội viên phụ nữ trong công tác tham gia bảo đảm an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới
Ra mắt mô hình điểm về “Phụ nữ tham gia bảo vệ đường biên cột mốc” tại bản Na Chén

Thời gian qua, công tác xây dựng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới trên địa bàn huyện Điện Biên nói chung, xã Mường Lói nói riêng, đã được cấp ủy Đảng, chính quyền quân tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện với nhiều nội dung, hình thức, góp phần quan trọng giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ tích cực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, công tác nắm tình hình và vận động hội viên, phụ nữ và nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới còn nhiều hạn chế; sự phối hợp giữa tổ chức Hội Phụ nữ với các cơ quan đơn vị và địa phương trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia chưa thường xuyên; nhận thức của một bộ phận cán bộ, hội viên, phụ nữ chưa đầy đủ.

Bản Na Chén là bản giáp biên cách trung tâm xã Mường Lói 23 Km, có 108 khẩu, chủ yếu là người dân tộc Khơ Mú; có 19 hộ, trong đó có 11 hộ nghèo (chiếm 58%).; giao thông đi lại khó khăn nhất là vào mùa mưa lũ, không có điện, không có sóng điện thoại. Bản19 hội viên trong tổng số 28 phụ nữ từ 18 tuổi trở lên; phụ nữ không biết chữ chiếm 70%.

Trong tổng số 04 cột mốc nằm trên địa bàn xã Mường Lói (từ cột mốc số 141 đến 144), bản có 01 cột mốc số 141 với 3 điểm mốc cắm ở ngã ba sông, suối biên giới; Mỗi người dân sinh sống nơi đây được coi là một cột mốc sống góp phần khẳng định chủ quyền lãnh thổ, tham gia bảo vệ an ninh biên giới quốc gia.

Mô hình điểm về Phụ nữ tham gia bảo vệ đường biên cột mốc được Hội LHPN tỉnh Điện Biên chỉ đạo thành lập tại tại bản Na Chén, xã Mường Lói nhằm thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên về công tác đảm bảo an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Với 19 thành viên tham gia, mô hình có sự điều hành trực tiếp của Ban chủ nhiệm mô hình, hoạt động theo quy chế đã đề ra, với các nội dung tuyên truyền, giáo dục phù hợp nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho các thành viên và cộng đồng dân cư về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của đường biên, cột mốc, từ đó tích cực tham gia thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; Đồng thời mô hình cũng sẽ là nơi để chị em gặp gỡ, trao đổi với nhau về những kiến thức, kỹ năng trong cuộc sống hàng ngày, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm để xây dựng cuộc sống ngày một tiến bộ.

Hồng Nhung

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video