Ngân hàng CSXH tỉnh Hưng Yên: Gần 400 tỷ đồng cho hộ nghèo vay

22/08/2007
Tính đến hết tháng 7/2007, tổng dự nợ cho vay của Ngân hàng CSXH tỉnh Hưng Yên đạt hơn 500 tỷ đồng, tăng hơn 20% so cuối năm 2006.

Trong đó có gần 400 tỷ đồng cho vay hộ nghèo, hơn 33 tỷ đồng cho vay giải quyết việc làm, hơn 57 tỷ đồng cho vay theo chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường, còn lại là cho vay theo chương trình khác theo quy định của Chính phủ.  

 

Hoạt động cho vay hơn 6 tháng đầu năm của Ngân hàng CSXH tỉnh tăng mạnh do được bổ sung vốn cho vay người nghèo, cho vay theo chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường. Vốn bổ sung cho vay hộ nghèo chủ yếu đầu tư nâng mức cho vay/món vay.


Hoạt động cho vay của Ngân hàng CSXH cơ bản đúng đối tượng theo quy định, một số chương trình cho vay đạt hiệu quả cao. Nhìn chung hoạt động cho vay của Ngân hàng CSXH tăng mạnh đã giúp hàng vạn hộ gia đình trên địa bàn tỉnh được sử dụng nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ để đầu tư phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống.

Phạm Hà – Báo Điện tử Hưng Yên

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video