Nhiều ý kiến góp ý sâu sát đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII vào cuộc sống hiệu quả, mang lại nhiều lợi ích cho phụ nữ

29/04/2022
Sau hơn 2 ngày làm việc, hội nghị tập huấn, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã bế mạc và nhận được nhiều ý kiến góp ý thiết thực, sâu sát từ đại diện Hội LHPN các tỉnh thành ở cả điểm cầu trực tuyến và trực tiếp.
Các Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam: Tôn Ngọc Hạnh (giữa ảnh), Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng; Nguyễn Thị Minh Hương (phải ảnh); Trần Lan Phương (trái ảnh) chủ trì hội nghị sáng 29/4

Tại hội nghị đã diễn ra phiên thảo luận của các đại biểu tham dự trực tiếp và trực tuyến tập trung vào các nội dung: Dự thảo hướng dẫn triển khai Điều lệ Hội LHPN Việt Nam; Thực hiện Phong trào thi đua “Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới” (có tri thức, có sức khỏe, có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước); Quy định công tác thi đua, khen thưởng của Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2027…

Theo đó, đa số các ý kiến đề nghị không nên yêu cầu làm đơn về thủ tục công nhận hội viên danh dự; công tác phối hợp giữa Hội LHPN Việt Nam với các tổ chức thành viên, còn khó khăn; đề nghị giảm số lượng thành viên Ủy ban kiểm tra cấp tỉnh, huyện và có quy định số lượng tối thiểu để duy tri hoạt động. Nhiều ý kiến cho rằng chỉ tiêu về số lượng hội viên giao về Hội phụ nữ các tỉnh cao hơn so với thực tế, không khả thi trong bối cảnh dư địa phát triển hội viên không còn; đặc biệt, đề nghị khen thưởng cho cán bộ chuyên trách các cấp Hội để động viên, khuyến khích, ghi nhận thành tích của cán bộ.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bắc Giang Ngụy Thị Tuyến đề nghị xem xét lại chỉ tiêu về số lượng hội viên

Giải trình, tiếp thu các ý kiến thảo luận tổ, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương nhấn mạnh, Đoàn Chủ tịch sẽ tiếp thu các ý kiến và nghiên cứu để có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể về các vấn đề như: hội viên danh dự; mối quan hệ công tác giữa Hội LHPN Việt Nam với các tổ chức thành viên; vấn đề chọn cử/đề cử chi hội trưởng ; mô hình tổ chức Hội đặc thù.

Đặc biệt, về chỉ tiêu hội viên, Phó Chủ tịch đề nghị các tỉnh nhanh chóng cung cấp số hội viên phát triển trong nhiệm kỳ theo văn kiện ĐH cấp tỉnh, từ đó TW sẽ phân bổ lại chỉ tiêu phát triển hội viên trên cơ sở rà soát lại số liệu và đề nghị các tỉnh dựa vào chỉ tiêu phân bổ đó để điều chỉnh chỉ tiêu trong kế hoạch triển khai Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp.

Các đại biểu nghiên cứu tài liệu tại hội nghị tập huấn, quán triệt Nghị quyết để đưa ra ý kiến góp ý thiết thực, phù hợp

Bên cạnh đó, về công tác thi đua và phong trào thi đua, TW sẽ tiếp thu và có hướng dẫn thực hiện các tiêu chí theo hướng khái quát là cơ sở để Hội LHPN cấp tỉnh cụ thể hóa quy định phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ sở, địa phương.

Phát biểu bế mạc hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Hội, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Minh Hương đánh giá sau hơn 2 ngày làm việc tích cực, trách nhiệm, khẩn trương, hội nghị đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra với 8 chuyên đề, tiến hành thảo luận cụm ở các điểm cầu trung tâm, địa phương, đồng thời Ban Tổ chức cũng nhận được 130 ý kiến góp ý bằng văn bản. Trong thời gian tới, Đoàn Chủ tịch mong muốn sẽ tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp trực tiếp hoặc bằng văn bản của các đại biểu để việc đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII vào cuộc sống được hiệu quả, mang lại nhiều lợi ích cho phụ nữ.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương phát biểu bế mạc hội nghị

Phó Chủ tịch cho biết, đây là lần đầu tiên TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức Hội nghị với quy mô lớn, đối tượng rộng từ TW trực tuyến đến tất cả các cấp Hội trong cả nước với trên 4.000 điểm cầu và trên 60.000 đại biểu cán bộ hội từ TW đến cơ sở, đặc biệt trong đó gần 48.000 chị là chi hội trưởng tham dự. Hội nghị tổ chức với quy mô lớn, tiến hành khá dày dặn nội dung nhằm mong muốn cán bộ Hội phụ nữ ở tất cả các cấp đều thấm nhuần các giải pháp cụ thể để triển khai Nghị quyết trong thời gian tới. Với phương châm “TW định hướng chiến lược, tỉnh vận dụng sáng tạo, huyện đồng hành cơ sở, xã nắm chắc hội viên, chi thấu hiểu phụ nữ”, , ngay sau hội nghị, Hội LHPN các tỉnh cần rà soát chỉ tiêu của Tỉnh Hội mình, cập nhật giải pháp ở hội nghị để đưa vào kế hoạch hoạt động của toàn khoá. Đồng thời, cán bộ Hội cấp TW cần tiếp tục nghiên cứu và đưa ra những giải pháp, sáng kiến, từ đó ban hành các tài liệu dướng dẫn để các cấp Hội phụ nữ triển khai công tác Hội trong thời gian tới hiệu quả hơn.

Minh Trang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video