Ninh Bình: Nhiều khởi sắc trong công tác cán bộ nữ

09/03/2012
Tỷ lệ nữ tham gia HĐND ba cấp (nhiệm kỳ 2011 – 2016) đều tăng so với nhiệm kỳ trước: cấp tỉnh đạt 30% (tăng 2%); cấp huyện đạt 28,15% (tăng 3,96%), trong đó, 75% số huyện có Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch HĐND, UBND là nữ; cấp xã đạt 23,57% (tăng 4%); tỷ lệ nữ so với số đảng viên mới được kết nạp Đảng bình quân hàng năm đạt 55,4%… là những con số ấn tượng trong công tác nữ của tỉnh Ninh Bình.

Có được bước trưởng thành của đội ngũ cán bộ nữ tỉnh Ninh Bìnhchính là nhờ sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp uỷ Đảng, Chính quyền; sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng của bản thân chị em phụ nữ. Bên cạnh đó, các cấp Hội LHPN trên địa bàn tỉnh đã tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất với các cấp ủy Đảng quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương về công tác phụ nữ và bình đẳng giới; tham mưu và đóng góp ý kiến về cơ cấu, số lượng nhân sự nữ; tích cực tham gia bồi dưỡng, phát hiện nguồn

Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đãtích cực tham mưu choTỉnh ủy tổ chức quán triệt Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị về "Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH"; ban hành Chương trình hành động, chỉ đạo các cấp uỷ quán triệt thực hiện Nghị quyết 11, trong đó xác định rõ chỉ tiêu về tỷ lệ cán bộ nữtham gia lãnh đạo, quản lý; xây dựng quy hoạch cán bộ nữ; chính sách quan tâm, khuyến khích cán bộ nữ tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng; phát triển đảng viên nữ… Số phụ nữ được kết nạp Đảng trong 5 năm qua chiếm tỷ lệ 55,4% số người được kết nạp, có năm đạt 68%.

Cùng với đó, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động cụ thể hỗ trợ cán bộ nữ như: tập huấn nữ ứng cử viên HĐND; quy tụ đội ngũ cán bộ nữ, tổ chức cho cán bộ nữ giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm… Trong quá trình làm quy hoạch, chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng, bầu cử Quốc hội, bầu cử HĐND các cấp, Đảng đoàn Hội LHPN tỉnh đã chủ động nắm vững nguồn cán bộ nữ các cấp; tham mưu với Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo cụ thể về việc đảm bảo tỷ lệ nữ; đề xuất, giới thiệu nhân sự nữ cho các cấp ủy; tổ chức tọa đàm về vấn đề nhân sự nữ với Bí thư Huyện/thành/thị ủy và lãnh đạo các ban của Đảng; phối hợp với các ban, ngành chuẩn bị nhân sự một cách cụ thể; phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị của TW Đảng, UB Thường vụ Quốc hội trong việc chuẩn bị nhân sự nữ…

Nhờ đó, công tác cán bộ nữ ở Ninh Bình 5 năm qua đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy 3 cấp đạt trung bình 17% (tăng 2%). Tỉnh uỷ có nữ ủy viên Ban Thường vụ; Huyện/Thị uỷ có nữ giữ chức danh chủ chốt; nữ cấp ủy cơ sở đạt 19,06% (tăng 4,05% so với nhiệm kỳ trước); nhiều xã, phường có Bí thư, Phó bí thư là nữ. Tỷ lệ nữ tham gia HĐND ba cấp (nhiệm kỳ 2011 – 2016) đều tăng so với nhiệm kỳ trước: cấp tỉnh đạt 30% (tăng 2%); cấp huyện đạt 28,15% (tăng 3,96%), trong đó, 75% số huyện có Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch HĐND, UBND là nữ; cấp xã đạt 23,57% (tăng 4%). Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành có bước phát triển vượt bậc. Nữ lãnh đạo chủ chốt các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh có 29 chị, tăng 70% so với năm 2006; cấp huyện có 6 chị (tăng 50%), cấp xã có 63 chị, tăng 69,6%. Tỷ lệ nữ so với số đảng viên mới được kết nạp Đảng bình quân hàng năm đạt 55,4%. Đội ngũ cán bộ nữ đang tham gia ở mọi lĩnh vực: công tác Đảng và đoàn thể, quản lý Nhà nước và quản lý kinh tế hàng năm đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phạm Hồng - HD

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video