Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam NguyễnThị Tuyết tiếp Thượng Nghị sĩ Pháp

10/02/2015
Ngày 03/02/2015, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết đã tiếp bà Hélène Conway-Mouret - Thượng Nghị sĩ Pháp, Phó Chủ tịch phái đoàn quyền phụ nữ và bình đẳng cơ hội nam nữ, Ủy viên Hội đồng quản trị cơ quan giáo dục Pháp tại nước ngoài nhân dịp bà sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tạ buổi tiếp, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyết đã giới thiệu với bà Thượng Nghị sĩ về cơ cấu tổ chức Hội LHPN Việt Nam; những nhiệm vụ và hoạt động nổi bật của Hội trong hỗ trợ phụ nữ trên các lĩnh vực, đặc biệt trong tham mưu, xây dựng chính sách, luật pháp về phụ nữ và bình đẳng giới phụ nữ tham gia các vị trí lãnh đạo và tham gia chính trị; phòng chống mua bán người. PCT Nguyễn Thị Tuyết cũng chia sẻ: mặc dù đã đạt được những kết quả cụ thể trong quá trình thực hiện chức năng đại diện, chăm lo mọi mặt, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho các tầng lớp phụ nữ, góp phần vì sự phát triển và tiến bộ của phụ nữ nhưng hiện nay vẫn còn một số vấn đề Hội cần tiếp tục đề xuất như tuổi nghỉ hưu của nam và nữ.

Phó Chủ tịch Hội trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ quý báu của chính phủ và các tổ chức của Pháp trong thời gian qua đối với tổ chức Hội Phụ nữ, đặc biệt là đối với phụ nữ và trẻ em nghèo, thiệt thòi của Việt Nam.

Cảm ơn sự đón tiếp của Phó Chủ tịch Hội Nguyễn Thị Tuyết, bà Thượng Nghị sĩ gửi lời chúc mừng nhân kỷ niệm 85 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 85 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam. Bà đánh giá cao đóng góp của tổ chức Hội LHPN Việt Nam và phụ nữ Việt Nam đối với sự phát triển của đẩt nước và bình đẳng giới. Theo bà, cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch của Hội là một mô hình hay mà Pháp có thể tham khảo, áp dụng.

Bà Thượng Nghị sĩ cũng cho biết, Pháp đã đạt một số tiến bộ về bình đẳng giới sau khi Luật Bình đẳng giới được thông qua, đặc biệt tỷ lệ phụ nữ trong Thượng viện hiện nay là 29%; trong Quốc hội là 27%; và số bộ trưởng nam và bộ trưởng nữ là ngang nhau. Tuy nhiên, ở Pháp cũng còn một số vấn đề phải tiếp tục giải quyết như quyền của phụ nữ trong sử dụng các biện pháp tránh thai, bình đẳng trong trả lương cho nam giới và phụ nữ, tỷ lệ phụ nữ tham gia quản lý, lãnh đạo trong doanh nghiệp, trong chính trị, vấn đề bạo lực gia đình…

Bà Thượng Nghị sĩ mong muốn có dịp được gặp lại đại diện của Hội LHPN Việt Nam để có thể tiếp tục trao đổi, chia sẻ thông tin và kinh nghiệm trong các vấn đề mà hai bên cùng quan tâm.

Ban Quốc tế - TW Hội LHPN Việt Nam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video