Phụ nữ huyện biên giới Sông Mã sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay

24/01/2005
Năm 2004, từ nguồn vốn quản lí hơn 2 tỉ đồng, Hội LHPN huyện biên giới Sông Mã, tỉnh Sơn La đã làm tốt việc tín chấp vay vốn cho đông đảo hội viên phát triển kinh tế.

Hội đã phối hợp tổ chức cho 753 lượt hội viên vay giải quyết việc làm, tăng thu nhập với các nguồn như: vốn 120 của TW Hội LHPN Việt Nam, vốn vay của Ngân hàng Nông nghiệp, dự án sản xuất đậu phụ, dự án nuôi trồng thuỷ sản... Ngoài ra, Hội LHPN huyện Sông Mã còn tích cực vận động chị em tự đóng góp, xây dựng quỹ Hội để hoạt động và giúp chị em vay không tính lãi. Toàn huyện có 19/19 xã, thị trấn có quỹ Hội, với tồng số tiền 412 triệu đồng. Một số điển hình trong phong trào này như chi hội phụ nữ các bản vùng cao, biên giới ở xã Chiềng Càng, Huổi Một, Mường Cai, Mường Hung xây dựng được quỹ Hội từ 5 đến 10 triệu đồng.

 

Việc sử dụng vốn vay và quỹ Hội của chị em phụ nữ huyện Sông Mã đã đảm bảo đúng mục đích, đem lại hiệu quả thiết thực, giúp nhiều gia đình bớt khó khăn, góp phần xoá được 73 nhà tạm, giúp 930 hộ thoát nghèo. Điều đáng nói là số vốn mà chị em phụ nữ vay đều được trả đầy đủ, đúng thời hạn và không bị thất thoát hoặc nợ đọng kéo dài.

Nguyễn Thị Ngà - Hội LHPN tỉnh Sơn La

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video