Phụ nữ huyện Lạng Giang đoàn kết, sáng tạo góp phần xây dựng huyện phát triển nhanh, bền vững

19/07/2021
Ngày 15/7, Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Lạng Giang lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp với sự tham gia của 164 đại biểu chính thức đại diện cho trên 33 nghìn hội viên, phụ nữ của huyện. Đây là Đại hội đại biểu phụ nữ cấp huyện đầu tiên trên địa bàn tỉnh được tổ chức.
BCH Hội LHPN huyện Lạng Giang khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt Đại hội

Đại hội diễn ra với sự tham gia của đồng chí Ngụy Thị Tuyến - TUV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bắc Giang; Đ/c Ngô Thanh Linh  - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lạng Giang; Đồng chí Ngô Thanh Bằng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang và đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp huyện.  

Nhiệm kỳ qua, các tầng lớp phụ nữ huyện Lạng Giang đã phát huy truyền thống, từng bước đổi mới nội dung phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả; bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, định hướng của Hội cấp trên và nhu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên, phụ nữ; mạnh dạn, sáng tạo tổ chức nhiều hoạt động, vừa chăm lo thiết thực đời sống vật chất, tinh thần của chị em, vừa khơi dậy tiềm năng, tinh thần đoàn kết, tập hợp, vận động phụ nữ giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam.

Nhiều mô hình, điển hình, cách làm hay của Hội phụ nữ huyện được triển khai thực hiện có hiệu quả, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng như: “Tuần Lễ Vàng”; “Tháng 5 làm theo lời Bác”; “Địa chỉ những tấm lòng từ thiện”; “Tết ấm tình người”; “Quỹ tấm lòng vàng”, “Vì trẻ em nghèo”, “Chiếc quạt tình nghĩa”… đã giúp hàng nghìn phụ nữ, trẻ em nghèo ổn định cuộc sống, vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc. Những kết quả xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thi đua vừa khẳng định vai trò, vị thế của từng cán bộ, hội viên, phụ nữ, vừa khẳng định vai trò quan trọng của tổ chức Hội trong việc tham gia phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền cấp huyện trong sạch vững mạnh. Do vậy, nhiều năm qua, Hội LHPN huyện Lạng Giang liên tục đạt đơn vị xuất sắc, được Hội cấp trên, cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Đồng chí Ngụy Thị Tuyến - TUV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu tại Đại hội

Nhiệm kỳ 2021-2026, với chủ đề: “Phụ nữ Lạng Giang phát huy truyền thống, đoàn kết, sáng tạo, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần xây dựng huyện Lạng Giang phát triển nhanh, bền vững”; nhằm xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, phấn đấu vì mục tiêu bình đẳng giới, tiến bộ của phụ nữ, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần xây dựng huyện Lạng Giang trở thành huyện Nông thôn mới nâng cao năm 2025.

Tại Đại hội, 100% đại biểu biểu quyết nhất trí thông qua 09 chỉ tiêu chủ yếu phấn đấu đạt được trong nhiệm kỳ, nhất trí thực hiện phong trào thi đua "Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới", CVĐ “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; 02 khâu đột phá “Ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoạt động Hội”, “Đổi mới phương thức tập hợp phụ nữ, phát triển hội viên, xây dựng chi, tổ Hội vững mạnh”; 03 nhiệm vụ trọng tâm: Hỗ trợ phụ nữ phát triển, hội nhập và vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới; Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả và 05 nhóm giải pháp chủ yếu: Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức; Phát huy vai trò làm chủ, thực hành dân chủ của hội viên, phụ nữ; Nâng cao năng lực và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Hội; Đổi mới công tác điều hành, tổ chức hoạt động Hội; Mở rộng quan hệ với các đối tác chiến lược trong và ngoài nước, tăng cường hoạt động liên kết, phối hợp vận động nguồn lực.

Đại hội đã bầu ra 29 đồng chí tham gia BCH Hội LHPN huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026; bầu 23 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội ĐBPN tỉnh Bắc Giang lần thứ XVI. Tại Hội nghị lần thứ nhất BCH Hội LHPN huyện khóa XXI đã bầu 6 đồng chí tham gia Ban Thường vụ, bầu đồng chí Trần Thị Thủy tái cử giữ chức Chủ tịch và đồng chí Nguyễn Thị Kim Nhận giữ chức Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Lạng Giang khóa XXI.

Bên cạnh việc tổ chức trưng bày các sản phẩm nông nghiệp từ các mô hình phát triển kinh tế của phụ nữ huyện, công tác phòng chống dịch cũng được đặc biệt quan tâm, 100% đại biểu được xét nghiệm Covid-19 trước khi tham dự Đại hội. Thành công của Đại hội ĐBPN huyện Lạng Giang lần thứ XXI - Đại hội phụ nữ cấp huyện đầu tiên sẽ tạo tiền đề để triển khai tổ chức thành công Đại hội ĐBPN cấp huyện trên địa bàn toàn tỉnh.

 

Ban xây dựng tổ chức Hội

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video