Phụ nữ Quảng Trị - Dấu ấn một nhiệm kỳ

16/11/2021
Nhiệm kỳ 2016 - 2021, hoạt động của phụ nữ Quảng Trị đã đạt được nhiều kết quả, góp phần tích cực vào sự phát triển của tỉnh nhà. Hoàn thành: 9/9 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XIV; đạt và vượt 7/7 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, trong đó nhiều chỉ tiêu vượt cao. Sau đây là những con số ấn tượng của Phụ nữ Quảng Trị trong nhiệm kỳ qua:

* Huy động 22,9 tỉ đồng thực hiện hoạt động từ thiện, nhân đạo

22,9 tỉ đồng là số tiền các cấp hội đã vận động và tiếp nhận để thực hiện các hoạt động từ thiện, nhân đạo, ủng hộ thiên tai, phòng chống COVID-19, đền ơn đáp nghĩa; hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng và sửa chữa 124 mái ấm tình thương với số tiền 2,145 tỉ đồng.

* 3.949 điển hình được các cấp hội phát hiện, biểu dương và tuyên truyền

Nhiệm kỳ qua, công tác tuyên truyền, giáo dục có nhiều đổi mới, nội dung phong phú sát với thực tiễn, hướng vào những vấn đề phụ nữ quan tâm. Đặc biệt, các cấp hội đã quan tâm phát hiện, bồi dưỡng gương tập thể và cá nhân phụ nữ điển hình trên các lĩnh vực để tuyên truyền. Đã có 175 tập thể và 123 cá nhân điển hình tiên tiến được Trung ương Hội LHPN Việt Nam và UBND tỉnh tặng Bằng khen; 223 tập thể, 169 cá nhân được Hội LHPN tỉnh và UBND cấp huyện tặng Giấy khen; Hội LHPN tỉnh vinh dự được Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất.

* 20.379 là số hộ phụ nữ nghèo được các cấp Hội phụ nữ hỗ trợ để thoát nghèo

Trong đó có 3.378 hộ phụ nữ nghèo làm chủ kinh tế thoát nghèo, vượt chỉ tiêu đề ra, góp phần giảm tỉ lệ hộ nghèo trên toàn tỉnh xuống còn 7.03% vào cuối năm 2020. Nhân rộng mô hình “Ngân hàng con giống” huy động cán bộ, hội viên đóng góp; kêu gọi các nhà hảo tâm, các tổ chức nhân đạo, từ thiện…. với số tiền hơn 6,2 tỉ đồng

* 1.476 là số hộ gia đình được hội giúp đạt 8 tiêu chí “Gia đình 5 không, 3 sạch”

Nhiệm kỳ qua, các cấp hội đã thực hiện các phần việc cụ thể, thiết thực tham gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; 100% cơ sở hội với 1.822 mô hình về nông thôn mới đóng góp thiết thực trong bảo vệ môi trường. Đã hỗ trợ xây dựng được 11.564 nhà tiêu trị giá hơn 15.830 triệu đồng.

* Hỗ trợ 429 phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh

Nhiệm kỳ qua các cấp hội đã chú trọng công tác tuyên truyền, khuyến khích sáng tạo khởi nghiệp, tổ chức 498 lớp tập huấn, truyền thông chuyên đề; thành lập 218 mô hình kinh tế tập thể với 4.333 thành viên tham gia, nhân rộng 306 mô hình phát triển kinh tế giỏi; nâng tổng số toàn tỉnh đến nay lên 2.186 mô hình.

Tích cực kết nối, hỗ trợ hội viên, phụ nữ xây dựng các mô hình, tiêu thụ sản phẩm thông qua việc tổ chức các hội thảo, đối thoại chính sách, hội chợ trưng bày, giới thiệu sản phẩm...; xây dựng 24 gian hàng giới thiệu, quảng bá sản phẩm. Duy trì và phát triển các mô hình tiết kiệm - tín dụng trong hội viên phụ nữ với tổng số tiền trên 214 tỉ đồng, cho 112.842 người vay.

* 127.613 là tổng số hội viên của Hội LHPN tỉnh Quảng Trị

Tính đến nay các cấp Hội phụ nữ đã thu hút 127.613 hội viên (tăng 6.9% so với đầu nhiệm kỳ, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra). Riêng trong nhiệm kỳ đã phát triển 8.238 hội viên; trong đó có 18.039 hội viên nòng cốt; 100% cơ sở hội có tỉ lệ tập hợp hội viên từ 50% trở lên.

* Huy động trên 5,5 tỉ đồng thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”

Trên 5,5 tỉ đồng là số tiền huy động từ các nguồn thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” (đến tháng 7/2021) được Hội LHPN và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai tại 5 xã biên giới nhằm chung tay chăm lo cho những gia đình hội viên phát huy nội lực, nâng cao vai trò, trách nhiệm của phụ nữ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quân dân, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở khu vực biên giới vững mạnh, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, nền biên phòng toàn dân vững chắc.

* Góp ý 533 dự thảo văn bản với 754 ý kiến, kiến nghị

533 dự thảo văn bản với 754 ý kiến, kiến nghị, đề xuất của Hội LHPN tỉnh và cấp huyện đã tham gia góp ý đến các cơ quan liên quan về những vấn đề đã phát hiện trong thực tiễn; 32 sáng kiến giám sát cộng đồng đã được triển khai thực hiện, góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Uỷ ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; nâng cao kỹ năng giám sát, phản biện xã hội của cán bộ, hội viên phụ nữ. Hội cũng tăng cường hoạt động đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể với cán bộ, hội viên, phụ nữ, đã có 54 cuộc đối thoại được hội chủ động phối hợp tổ chức.

* 396.654 ông bố bà mẹ có con từ 0-16 tuổi được cung cấp kiến thức và kỹ năng nuôi dạy con

Các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã có nhiều giải pháp, cách làm thiết thực tạo môi trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em như triển khai thành lập các CLB “Bà mẹ và trẻ em gái phòng chống xâm hại tình dục” ; các “Nhóm cha mẹ”, CLB “Trẻ em gái”, CLB “Người cha tốt”, các mô hình “Làng quê an toàn”...

 

Hội LHPN tỉnh Quảng Trị

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video