Quảng Nam: Sẵn sàng cho Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh diễn ra thành công

11/11/2021
Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Quảng Nam lần thứ XIV sẽ diễn ra từ ngày 17 – 18/11/2021 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Đại hội có sự tham dự của hơn 300 đại biểu, trong đó gồm 250 đại biểu chính thức là phụ nữ tiêu biểu đại diện cho hơn 446 nghìn cán bộ, hội viên, phụ nữ toàn tỉnh.
Hội LHPN tỉnh Quảng Nam họp báo thông tin về Đại hội

Các phương án tổ chức Đại hội đảm bảo thực hiện nghiêm nguyên tắc phòng chống dịch Covid-19.

Thông tin Hội LHPN tỉnh cung cấp cho báo chí khẳng định, Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XIV là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong việc phát huy vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo của tổ chức Hội, khả năng đóng góp cao nhất của phụ nữ Quảng Nam trên các lĩnh vực.

Với chủ đề “Phụ nữ Quảng Nam phát huy truyền thống trung dũng, kiên cường, đoàn kết, sáng tạo, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần xây dựng Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030”, Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2016 - 2021); quyết định phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ hoạt động hội và phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phiên khai mạc Đại hội sẽ được truyền thanh, truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam; cùng với 2.000 Bản tin Phụ nữ Quảng Nam số đặc biệt chào mừng đại hội; Báo Quảng Nam; phim phóng sự; 22 pano ảnh phản ảnh hoạt động nhiệm kỳ qua của các địa phương, đơn vị... là các ấn phẩm tuyên truyền chào mừng Đại hội.

Thanh Hoá

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video