Quảng Ninh: 100% Đại hội đại biểu phụ nữ cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026 hoàn thành nhiệm vụ đề ra

17/09/2021
Đến ngày 15/9/2021, Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh đã tập trung chỉ đạo và hoàn thành 100% với 13/13 Hội LHPN huyện, 3 đơn vị trực thuộc tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ cấp huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.
BCH Hội LHPN TP. Móng Cái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt đại hội

Trước đó 177 Hội LHPN xã, phường, thị trấn đã hoàn thành Đại hội đại biểu phụ nữ cấp xã.

Đại hội đại biểu phụ nữ cấp huyện diễn ra vào thời điểm Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đang tập trung cao độ thực hiện mục tiêu kép "Vừa chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế". 100% Đại hội đại biểu phụ nữ cấp huyện được chuẩn bị chu đáo về mọi mặt và đã hoàn thành nhiệm vụ đề ra như: Đánh giá phong trào phụ nữ, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ nhiệm kỳ 2016 – 2021, quyết định phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2021 – 2026; Kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành; Tổ chức thảo luận, đóng góp ý kiến dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu phụ nữ cấp trên trực tiếp và dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; Đề xuất nội dung sửa đổi Điều lệ Hội; Bầu Ban Chấp hành Hội LHPN cùng cấp; Bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu phụ nữ cấp trên trực tiếp; Biểu dương khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ vừa qua. Quá trình tổ chức Đại hội diễn ra bảo đảm đúng quy trình và thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của phụ nữ trong toàn tỉnh, là diễn đàn để các tầng lớp phụ nữ phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ trong xây dựng tổ chức Hội, xây dựng phong trào phụ nữ tỉnh Quảng Ninh ngày càng phát triển vì mục tiêu mục tiêu bình đẳng giới, từng bước khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Ban Chấp hành Hội LHPN huyện Ba Chẽ khóa XXV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ra mắt đại hội.

Kết quả của Đại hội đại biểu phụ nữ cấp huyện là tiền đề quan trọng để tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021-2026 và chuẩn bị hướng tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII vào năm 2022. Trong thời gian tới, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, đảm nhận các công trình, phần việc, tạo không khí phấn khởi hướng về Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 10/2021.

Nguyễn Oanh

CÁC ĐỀ ÁN

Video