Quảng Trị: 267 trẻ mồ côi có “Mẹ đỡ đầu”

17/06/2022
Chương trình “Mẹ đỡ đầu” được Hội LHPN tỉnh Quảng Trị hưởng ứng thực hiện trong toàn hệ thống Hội, từ khi phát động đến nay, các cấp Hội tiến hành khảo sát, tổng hợp danh sách trẻ mồ côi do dịch bệnh Covid - 19, trẻ mồ côi do cha/mẹ mất vì lý do khác nhưng gặp hoàn cảnh khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid - 19 và đã vận động các tổ chức, cá nhân nhận đỡ đầu 267 cháu mồ côi, với số tiền hỗ trợ trên 1 tỷ đồng.
Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh hưởng ứng Chương trình "Mẹ đỡ đầu"

Với thông điệp “Không để các trẻ em mồ côi cha, mẹ do ảnh hưởng của dịch Covid-19 có hoàn cảnh khó khăn bị bỏ sót, không được hỗ trợ, chăm sóc, đỡ đầu”, các cấp Hội đã tích cực vận động các tổ chức, tập thể, cá nhân, cán bộ, hội viên, phụ nữ làm “Mẹ đỡ đầu” nhận chăm sóc, đỡ đầu các cháu mồ côi với 2 hình thức trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi tại gia đình, cộng đồng, trung tâm, bệnh viện... hoặc gián tiếp thông qua gia đình, người nuôi dưỡng.

Mục tiêu Hội LHPN Quảng Trị đặt ra là phấn đấu 100% Hội LHPN huyện, thị, thành phố, đơn vị trực thuộc tổ chức hoạt động đỡ đầu phù hợp với tiêu chí của Chương trình và 100% trẻ mồ côi trên địa bàn tỉnh trong diện đỡ đầu đều có “Mẹ đỡ đầu”. Các cán bộ, hội viên có thể trở thành “mẹ đỡ đầu” hoặc kết nối tổ chức, cá nhân hảo tâm giúp đỡ trẻ. Ngoài các trường hợp mất cha, mẹ do Covid-19, trẻ mồ côi gặp khó khăn vì dịch bệnh cũng được các cấp Hội quan tâm, hỗ trợ.

Kết quả, đến nay đã có 267 cháu mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh được nhận đỡ đầu với số tiền hỗ trợ trên 1 tỷ đồng.

Thời gian tới các cấp Hội tiếp tục vận động giúp đỡ, đỡ đầu trẻ mồ côi để các em có thêm điều kiện vượt qua khó khăn, phát triển toàn diện trong môi trường gia đình, cộng đồng và đặc biệt là đảm bảo việc học tập không bị gián đoạn.

Huyền Trang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video