Quảng Trị: Trao 100 bình lọc nước và 200 bếp đun tiết kiệm năng lượng cho hội viên phụ nữ thị trấn Cửa Việt

13/05/2022
Hướng tới mục tiêu hỗ trợ phụ nữ tiếp cận các chương trình cải thiện điều kiện sống, tham gia bảo vệ môi trường, góp phần thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, chiều ngày 27/4/2022, được sự hỗ trợ của TW Hội LHPN Việt Nam và Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Thương mại Intraco, Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị triển khai chương trình phân phối bếp đun tiết kiệm năng lượng và bình lọc nước vì cộng đồng và biến đổi khí hậu.
TW Hội LHPN Việt Nam và Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Trần Thị Thanh Hà trao bếp đun tiết kiệm năng lượng cho hội viên phụ nữ TT Cửa Việt, Gio Linh

Theo kế hoạch chương trình, trong 2 năm 2022-2023, Hội LHPN tỉnh và Công ty Intraco sẽ trao 30.000 bếp đun tiết kiệm năng lượng và 20.000 bình lọc nước cho hội viên phụ nữ nghèo, cận nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn có nhu cầu sử dụng trên toàn tỉnh với tổng trị giá gần 2 tỷ đồng. Việc trao tặng miễn phí bếp đun tiết kiệm năng lượng và bình lọc nước cho hội viên phụ nữ sẽ góp phần tiết kiệm thời gian, cải thiện sức khỏe của người dân, giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường, góp phần thực hiện tiêu chí về môi trường và an toàn thực phẩm trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Tại hoạt động khởi động, chương trình đã trao 100 bình lọc nước cho hội viên phụ nữ xã Linh Trường và 200 bếp đun tiết kiệm năng lượng cho hội viên phụ nữ thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh.

Trong thời gian tới, các cấp Hội LHPN tỉnh sẽ tổ chức các điểm truyền thông về Chương trình, hướng dẫn sử dụng lợi ích của sản phẩm, tổ chức phân phối miễn phí theo nhu cầu đăng ký và kiểm tra, giám sát quá trình sử dụng sản phẩm của hội viên phụ nữ theo thỏa thuận các hộ gia đình đã ký kết với Công ty. 

Thanh Huyền

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video