Quỹ ASEAN giúp xóa đói, giảm nghèo

24/02/2009
Sáng 12-2, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao phối hợp Quỹ ASEAN tổ chức Hội thảo về Quỹ ASEAN và Quỹ Ðoàn kết ASEAN - Nhật Bản, nhằm cung cấp thông tin và hướng dẫn cách đề xuất các dự án xin tài trợ trong ASEAN, giúp nâng cao hiệu quả, chất lượng đề xuất lập và thực hiện các dự án hợp tác trong việc thực hiện Sáng kiến Liên kết ASEAN (IAI) và thu hẹp khoảng cách.

Quỹ ASEAN được thành lập năm 1997 theo quyết định của các lãnh đạo ASEAN tại Hội nghị cấp cao kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập ASEAN. Mục đích của Quỹ ASEAN nhằm tài trợ các chương trình, dự án hợp tác và tương tác với sự tham gia rộng rãi của các tầng lớp nhân dân ASEAN; hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực; xóa đói, giảm nghèo và thu hẹp khoảng cách phát triển trong ASEAN.

Theo Báo Nhân Dân

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video