Quỹ Ford Foundation thăm và tìm hiểu hoạt động của Quỹ Tình Thương

18/03/2009
Trong khuôn khổ hợp tác, Quỹ Ford Foundation đã tài trợ hơn 100.000USD cho Quỹ Tình Thương nhằm nâng cấp Quỹ tương trợ để đăng ký theo Nghị định 18/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức bảo hiểm tương hỗ.

Ngày 17/3/2009, đoàn cán bộ cap cấp của Quỹ Ford Foundation gồm các trưởng đại diện tại các nước Ấn Độ, Trung Quốc, Nga và Việt Nam đã tới thăm và tìm hiểu hoạt động tài chính vi mô đặc biệt là hoạt động bảo hiểm vi mô của Quỹ Tình Thương

Đoàn đã tham dự buổi sinh hoạt cụm 27 của chi nhánh 7 Mê Linh, Hà Nội, thăm nhà 3 thành viên có hoàn cảnh khó khăn đã vươn lên trong cuộc sống bằng các hoạt động vay vốn từ Quỹ để phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo.

Đoàn đánh giá cao các hoạt động của Quỹ Tình Thương, đặc biệt là sản phẩm Quỹ tương trợ đã hỗ trợ và giúp đỡ cho thành viên khi gặp khó khăn trong cuộc sống. Quỹ Ford Foundation mong muốn được tiếp tục hợp tác với Hội LHPN Việt Nam, trong đó có Quỹ Tình Thương để mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội LHPN Việt Nam, góp phần vào công cuộc xoá đói giảm nghèo tại Việt Nam.

Quỹ TYM

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video