Quỹ UVF chính thức khởi động chương trình tài trợ các Dự án Vệ sinh và Sức khỏe cộng đồng năm 2013.

12/08/2013
Ngày 05.8. 2013, Quỹ Unilever Việt Nam (Quỹ UVF) đã chính thức thông báo khởi động chương trình tài trợ cho các Dự án Vệ sinh và Sức khỏe cộng đồng năm 2013 nhằm chia sẻ và góp phần cải thiện cuộc sống của người dân Việt Nam, đặc biệt là những đối tượng gặp nhiều khó khăn, hiện đang sinh sống ở các vùng nông thôn và miền núi Việt Nam.

Chương trình năm nay khuyến khích những ý tưởng mới, thực tiễn, góp phần cải thiện điều kiện cấp nước, bảo vệ và tiết kiệm nguồn nước của người dân, qua đó, giúp nâng tổng số người dân được tiếp cận với nước sạch; hướng tới một tương lai khỏe mạnh, bền vững cho cộng đồng. Chương trình là một trong những hành động cụ thể của Unilever Việt Nam nhằm thực hiện những cam kết trong Kế hoạch Phát triển Bền vững công bố năm 2010. Giúp 1 tỉ người trên thế giới tăng cường vệ sinh, sức khỏe và cải thiện cuộc sống là một trong ba mục tiêu chính Unilever hướng tới vào 2020.

Nội dung trọng tâm của các dự án được tài trợ năm 2013 sẽ tập trung vào lĩnh vực Nước sạch với những sáng kiến bảo vệ tài nguyên nước, cải thiện nguồn nước ô nhiễm và/hoặc tiết kiệm nước. Chương trình sẽ ưu tiên cho các dự án có đối tượng hưởng lợi là phụ nữ và trẻ em ở các vùng sâu, vùng xa.

 

Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ dự án là ngày 05.10.2013. Các tổ chức có sáng kiến hỗ trợ cộng đồng trong lĩnh vực nêu trên có thể truy cập vào trang web http://www.unilever.com.vn để lấy mẫu hồ sơ xin tài trợ và thông tin chi tiết về chương trình.

Thông cáo báo chí về chương trình khởi động tài trợ các dự án năm 2013 của Quỹ UVF

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video