Sáng tạo tìm ra những phương thức hợp tác mới

27/10/2014
Sáng 24/10/2014, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa đã có buổi tiếp bà Catharina Trooster, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Hà lan đến chào xã giao nhân dịp Bà nhận nhiệm kỳ công tác mới tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Hòa đã chia sẻ với bà CatharinaTrooster về truyền thống lịch sử tự hào của phụ nữ Việt Nam gắn liền với lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc; khẳng định các tầng lớp phụ nữ Việt Nam hiện nay đã và đang phát huy tinh thần con cháu Bà Trưng, Bà Triệu, thể hiện tốt vai trò trong xây dựng đất nước thời kỳ đổi mới.

Thông tin ngắn gọn đến bà CatharinaTrooster về cơ cấu tổ chức Hội LHPN Việt Nam từ cấp TW đến cơ sở; những nhiệm vụ cơ bản cũng như những hoạt động nổi bật của Hội hiện nay, Chủ tịch Hội cho biết: mặc dù đã làm được nhiều việc và đạt được những kết quả cụ thể, rõ nét trong quá trình thực hiện chức năng đại diện, chăm lo mọi mặt, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho các tầng lớp phụ nữ, góp phần vì sự phát triển và tiến bộ của phụ nữ nhưng hiện nay, Hội cũng đang gặp không ít khó khăn, hạn chế; trong đó Chủ tịch Hội nhấn mạnh về năng lực nghiên cứu, tham mưu của cán bộ Hội cấp TW, trình độ, kỹ năng tổ chức hoạt động của cán bộ Hội cấp cơ sở.

Mặt khác, những tác động trái chiều của nền kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế đang từng ngày, từng giờ ảnh hưởng sâu sắc tới cuộc sống của nhiều phụ nữ. Đó không chỉ là vấn đề nghèo đói, bất bình đẳng giới mà còn là một loạt những vấn đề như HIV/AIDS, mại dâm, mua bán người, bạo lực, các tệ nạn xã hội…

Chủ tịch Hội trân trọng cám ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ quý báu của Hà Lan trong thời gian qua đối với Việt Nam nói chung, tổ chức Hội Phụ nữ và phụ nữ Việt Nam nói riêng như: đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, hỗ trợ doanh nghiệp nữ, phụ nữ phát triển kinh tế, hỗ trợ mô hình Nhà tạm lánh dành cho nạn nhân bị bạo lực gia đình… . Chủ tịch mong muốn trong thời gian bà Đại sứ ở Việt Nam sẽ có nhiều cuộc gặp gỡ để trao đổi, chia sẻ thông tin tăng cường sự hợp tác; đồng thời mời bà Đại sứ thu xếp có kế hoạch đi thăm phụ nữ ở một số địa phương.

Cám ơn sự đón tiếp của Chủ tịch Hội Nguyễn Thị Thanh Hòa, bà CatharinaTrooster vui mừng trước những thành quả đạt được của Việt Nam trong công cuộc đổi mới đất nước, thực hiện bình đẳng giới trong đó có sự đóng góp không nhỏ của tổ chức Hội LHPN Việt Nam và phụ nữ Việt Nam.

Lắng nghe những thông tin mà Chủ tịch Hội chia sẻ, bà Đại sứ cho biết, Hà Lan là một đất nước phát triển, tiến bộ về bình đẳng giới, phụ nữ Hà Lan có nhiều cơ hội để khẳng định vai trò của mình. Tuy nhiên, Hà Lan vẫn còn có những vấn đề liên quan đến bất bình đẳng giới như: số lượng phụ nữ tham gia quản lý, lãnh đạo trong các doanh nghiệp thấp, vấn đề bạo lực gia đình còn nổi cộm…

CatharinaTrooster mong muốn với vai trò đại sứ của mình sẽ có được những mối quan hệ hợp tác song phương ở Việt Nam; khẳng định Hội HLPN Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất trong chương trình hoạt động của bà. Bà Đại sứ cho rằng, mặc dù hiện nay các chương trình, dự án hỗ trợ cụ thể hạn chế hơn nhưng với sự sáng tạo, trách nhiệm, Hội LHPN Việt Nam sẽ cùng bà tìm ra những phương thức hợp tác mới phù hợp, chặt chẽ để cùng nhau chia sẻ những vấn đề của phụ nữ, trong đó đặc biệt là nâng cao tỷ lệ phụ nữ tham chính, nâng cao năng lực cán bộ Hội, chất lượng công tác tuyên truyền…

Vũ Hoa

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video