Sẽ có 20.000 cuốn tài liệu dành cho cán bộ, hội viên, phụ nữ địa bàn dân tộc – tôn giáo

18/07/2006
Trong năm 2006, Ban Dân tộc – tôn giáo TW Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Nhà Xuất bản phụ nữ sẽ phát hành 20.000 cuốn tài liệu,

trong đó 10.000 cuốn tài liệu “Hỏi – đáp chính sách dân tộc, tôn giáo” dành cho sinh hoạt hội viên và 10.000 cuốn “Kỹ năng công tác vận động phụ nữ dân tộc – tôn giáo” dành cho cán bộ Hội phụ nữ cơ sở.

 

Cuốn “Hỏi – đáp chính sách dân tộc – tôn giáo” sẽ giúp chị em phụ nữ dân tộc, tôn giáo hiểu và vận động người khác cùng thực hiện tốt chính sách, nhất là chính sách XĐGN, định canh, định cư, ổn định cư dân vùng biên giới… Cuốn “Kỹ năng công tác vận động phụ nữ dân tộc – tôn giáo” là cẩm nang cho cán bộ Hội cơ sở trong công tác vận động phụ nữ dân tộc, tôn giáo”.

Đào Thị Hạnh – Ban Dân tộc Tôn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video