Sơn La là đơn vị tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh đầu tiên của cả nước theo hình thức trực tuyến

09/09/2021
Ngày 08/9, Hội LHPN tỉnh Sơn La đã tổ chức họp báo tuyên truyền về Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Như vậy, đây là tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ cấp tỉnh điểm đầu tiên theo hình thức trực tuyến trên cả 62 điểm cầu toàn quốc.
Buổi họp báo tuyên truyền về Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Sơn La lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

Thực hiện Kết luận số 345-KL/TU ngày 27/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Sơn La lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021- 2026; các Kế hoạch của Hội LHPN tỉnh liên quan, ngày 08/9, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức họp báo tuyên truyền về Đại hội

Bùi Thanh Thuỷ, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Sơn La đã thông tin tới các cơ quan báo chí đóng chân trên địa bàn về các văn bản của TW Hội LHPN Việt Nam, của Tỉnh ủy Sơn La về công tác chỉ đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Sơn La lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời thông tin nhanh về kết quả của Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, những thành tựu đạt được của Hội LHPN các cấp trong nhiệm kỳ 2016-2021; giới thiệu một số mô hình hoạt động hiệu quả; các nhân tố mới trên mọi lĩnh vực trong các phong trào thi đua, cuộc vận động do Hội phụ nữ và địa phương phát động.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Sơn La được Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam chọn là Đại hội đầu tiên trên của cả nước tổ chức theo hình thức trực tuyến qua 14 điểm cầu trong tỉnh và 62 điểm cầu trên cả nước.

Với tính chất đặc biệt của Đại hội, các đại biểu dự họp báo đã trao đổi và thống nhất cùng nhau phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về Đại hội trên các phương tiện thông tin đại chúng;  xây dựng các nội dung tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội để đăng tải trên báo, phát trên sóng PT-TH tỉnh và các báo TW, địa phương. Đồng thời tiếp tục tăng cường phối hợp tuyên truyền các hoạt động nổi bật của các cấp Hội Phụ nữ trong toàn tỉnh; các mô hình, cách làm hay, các điển hình tiên tiến, tiêu biểu trên các lĩnh vực nhằm khẳng định vị thế, vai trò của các cấp Hội phụ nữ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Sơn La.

 

Nguyễn Hiền

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video