Sơn La: Nâng cao nhận thức cho cán bộ Hội các cấp về ASEAN

03/09/2020
Hội LHPN tỉnh Sơn La vừa tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện Đề án “Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025” năm 2020
Các đại biểu tham dự hội nghị

Thực hiện Kế hoạch số 366/KH-PN ngày 01/7/2020 của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh về thực hiện Đề án triển khai “Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025(gọi tắt là Đề án 1439 của Thủ tướng Chính phủ, Hội LHPN tỉnh Sơn La tổ chức hội nghị tập huấn triển khai thực hiện Đề án cho 55 55 đại biểu tham dự là cán bộ Hội các xã biên giới thuộc các huyện Mai Sơn, Yên Châu, Vân Hồ, Sông Mã, Sốp Cộp, Mộc Châu.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự được phổ biến, quán triệt các văn bản liên quan triển khai Đề án “Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn ASEAN 2025; các tài liệu cơ bản về Cộng đồng ASEAN và sự tham gia của Việt Nam trong ASEAN; kỹ năng hành chính, quản lý nhà nước đáp ứng các tiêu chuẩn và giá trị chung của nền công vụ của các nước ASEAN; bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái ở các nước ASEAN, công tác ứng phó với bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

Thông qua hội nghị, bồi dưỡng, đội ngũ cán bộ Hội từ tỉnh đến cơ sở có kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về cộng đồng ASEAN, từ đó nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, hội viên trong thực thi nhiệm vụ; đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn chung của nền công vụ tỉnh; khai thác đa dạng các nguồn nhân lực góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Hội.

Hồng Nhung

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video