Tập huấn bình đẳng giới và quyền phụ nữ cho phụ nữ đơn thân xã Đắc Sơn, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

28/03/2008
Trong khuôn khổ hoạt động của dự án “Nâng cao vị thế cho phụ nữ đơn thân 02 xã Thuận Thành và Đắc Sơn, huyện Phổ yên, tỉnh Thái nguyên” do Care Quốc tế tại Việt Nam tài trợ, từ 29/2 đến 2/3/2008, trung tâm Hỗ trợ các Chương trình Phát triển xã hội đã tổ chức khoá tập huấn về bình đẳng giới và quyền phụ nữ cho 30 phụ nữ đơn thân tại xã Đắc Sơn, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên bằng phương pháp tham gia.

Với mục đích nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và quyền phụ nữ cho nhóm phụ nữ yếu thế, các nội dung chủ yếu tập trung vào giới thiệu cho chị em về các khái niệm Giới và giới tính, vai trò giới, định kiến giới, nhu cầu giới, quyền phụ nữ trong pháp luật Việt Nam….và thảo luận tình hình bất bình đẳng giới thông qua các bài tập nhóm về các nội dung trên.

Kết thúc khoá tập huấn, 100% tham dự viên đã được cung cấp những kiến thức cơ bản liên quan đến những nội dung trên. Bên cạnh đó, đây cũng là cơ hội để chị em bày tỏ, chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống, nhận thấy những bất bình đẳng trong phân biệt đối xử với chị em…. Nhiều giải pháp đã được thảo luận nhằm xoá bỏ định kiến giới phụ nữ nói chung và chị em phụ nữ đơn thân nói riêng tại cộng đồng.

Khoá tập huấn đã thành công tốt đẹp trong ánh mắt nuối tiếc của học viên và mong muốn được tiếp tục tham gia các khoá tập huấn khác do Trung tâm hỗ trợ các chương trình phát triển xã hội tổ chức. 
www.cdg.org.vn

CÁC ĐỀ ÁN

Video