Tập huấn kĩ thuật trồng ngô lai cho phụ nữ dân tộc thiểu số

04/03/2005
Từ ngày 25 - 27/2/, Ban Dân tộc - Tôn giáo, TW Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Tỉnh Hội phụ nữ Lào Cai tổ chức lớp Tập huấn kĩ thuật trồng và chăm sóc ngô lai cho phụ nữ dân tộc thiểu số ở 2 xã Phong Niên và Bản Cầm (huyện Bảo Thắng) để chị em ứng dụng vào sản xuất, xoá đói giảm nghèo. Tham gia tập huấn có hơn 200 phụ nữ dân tộc Mông, Dao, Giáy, Phù Lá.

Đây là một trong những nội dung hoạt động của dự án “Xây dựng mô hình trồng ngô, nuôi ngan, nuôi dê để xoá đói giảm nghèo cho phụ nữ dân tộc thiếu số xã Phong Niên, Bản Cầm, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai” năm 2005; là dự án điểm của Hội LHPN Việt Nam nhằm hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiếu số nghèo các xã 135 xoá đói giảm nghèo gắn với xây dựng tổ chức Hội, thúc đẩy phong trào phụ nữ địa bàn các xã đặc biệt khó khăn, vùng sâu, biên giới phát triển bền vững; qua đó góp phần thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, ổn định trật tự, an ninh trên địa bàn.

 

Các chị được trang bị kiến thức, hỗ trợ giống, vật tư, thiết bị bảo quản và chế biến nông sản. Chị em thực sự phấn khởi, yên tâm sản xuất, gắn bó với thôn, bản của mình. Kết thúc lớp tập huấn ở xã Bản Cầm, đã có 11 phụ nữ người Mông tự nguyện xin tham gia tổ chức Hội phụ nữ địa phương.

Đào Thị Hạnh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video