Tập huấn về Bếp đun cải tiến

29/03/2005
Để phát huy hiệu quả mô hình Bếp đun cải tiến trong Chương trình bảo vệ môi trường đã được triển khai thực hiện trong các cấp Hội phụ nữ từ nhiều năm qua, TW Hội LHPN Việt Nam đã phối hợp với Chương trình bếp đun cải tiến tổ chức tập huấn về Bếp đun cải tiến và phương pháp triển khai cho 30 cán bộ phụ nữ các cấp của 20 tỉnh khu vực miền núi phía Bắc, miền Trung vào trung tuần tháng 3/2005 tại Hà Nội và thị xã Sơn Tây.

Khoá tập huấn nhằm giúp cho học viên hiểu về lợi ích, tác dụng của Bếp đun cải tiến đối với bảo vệ môi trường và phát triển cộng đồng bền vững, có khả năng tổ chức các hoạt động truyền thông, tập huấn về bếp đun cải tiến .

 

Tại lớp tập huấn các học viên đã được trang bị những kiến thức cơ bản về Bếp đun cải tiến; nhà bếp và vấn đề đun nấu ở nông thôn Việt Nam; phương pháp đánh giá có sự tham gia trong chương trình bếp đun cải tiến (MPA) và các bước triển khai thực hiện tại các địa phương, với sự tham gia giảng dạy của các giảng viên, chuyên gia đầu ngành về bếp đun cải tiến thuộc Viện Năng lượng (Bộ Năng lượng), Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội.

 

Sau phần lý thuyết tất cả học viên đã được đi thực địa về mô hình bếp đun cải tiến tại 2 xã Xuân Lâm và Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tây là địa bàn mà TW Hội chọn làm điểm chỉ đạo về mô hình bếp đun cải tiến. Các học viên đã được nghe cán bộ địa phương trao đổi về cách thức tổ chức thực hiện mô hình bếp đun cải tiến và đã rút ra được nhiều kinh nghiệm hay có thể áp dụng ở địa phương mình. Đó là đẩy mạnh công tác truyền thông về Bếp đun cải tiến để giúpngười dân hiểu được lợi ích, tác dụng của bếp đun cải tiến đối với vấn đề bảo vệ sức khoẻ con người, vệ sinh môi trường, tiết kiệm chi phí, góp phần cải thiện đời sống, sinh hoạt của các hộ gia đình ở các vùng nông thôn. Các học viên cũng đã thăm một số hộ gia đình đã xây bếp và sử dụng bếp đun cải tiến có hiệu quả.


Đặc biệt tại lớp tập huấn, học viên cũng đã được thực hành về xây bếp đun cải tiến. Việc kết hợp học đi đôi với hành không chỉ giúp cho học viên nắm vững kiến thức, mà có thể áp dụng để triển khai xây dựng mô hình về Bếp đun cải tiến tại cộng đồng.

 

Sau lớp tập huấn, 100% học viên đã đăng ký với TW Hội về việc triển khai xây dựng mô hình bếp đun cải tiến tại địa phương trong năm nay.

Bài & ảnh: Thanh Hương

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video