Thanh Hóa: Đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2020

04/01/2021
Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành khóa XVII, kỳ họp thứ 12 đánh giá kết quả hoạt động của các cấp Hội và phong trào phụ nữ năm 2020, bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.
Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã trao Bằng khen và Kỷ niệm chương của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam cho các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động phong trào công tác hội.

Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh các cấp Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa đã luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động sáng tạo, linh hoạt và đạt được nhiều chuyển biến tích cực rõ rệt.

Chủ đề năm 2020 “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” được triển khai theo hướng đánh giá sản phẩm đầu ra bằng mô hình cụ thể thiết thực tại cơ sở và đã xây dựng được 223 mô hình trên toàn tỉnh, đồng thời tổ chức các sự kiện truyền thông tạo sự lan tỏa trong xã hội. Các cấp Hội đã có nhiều nỗ lực trong vận động nguồn lực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID - 19, ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng thiên tai, với kinh phí hàng chục tỷ đồng.

Các cấp Hội cũng đã tập trung khai thác các nguồn lực để hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp thành công, xây dựng gia đình hạnh phúc, đã thành lập 37 mô hình kinh tế tập thể, giúp 12.226 hộ nghèo bằng nhiều hình thức, 7.797 lao động nữ được học nghề.

Năm 2021, Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa tập trung quán triệt, triển khai đồng bộ nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp trong cán bộ, hội viên, phụ nữ. Đặc biệt là tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ cả 3 cấp theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy và Hội cấp trên. Các cấp Hội phát động phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh và từng địa phương để tập trung tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế hiệu quả; bám cơ sở, gần hội viên để nắm bắt tư tưởng, tình cảm, nhu cầu của hội viên để tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền các chủ trương, chính sách, kế hoạch nhằm nâng cao đời sống cho phụ nữ; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức cho hội viên, phụ nữ, góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Tuấn Sinh đã trao Bằng khen và Kỷ niệm chương của Hội LHPN Việt Nam cho các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động phong trào công tác hội. Nhiều tập thể cá nhân được tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh và giấy khen của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh cho các tập thể, các nhân thực hiện các chương trình phối hợp.

Văn phòng Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video