Thông báo tìm kiếm chuyên gia tư vấn, đào tạo về hỗ trợ khởi nghiệp

07/06/2021
Ban Quản lý dự án “Tăng cường sinh kế và sự tham gia của phụ nữ để nâng cao khả năng chống chịu và phục hồi với thiên tai và biến đổi khí hậu tại Việt Nam (2019 -2021)” (được phối hợp thực hiện bởi Hội LHPN Việt Nam và Cơ quan Liên Hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ) đang tìm kiếm Nhóm gồm 02 chuyên gia tư vấn, đào tạo về hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp cho cán bộ Hội LHPN các tỉnh/thành phố.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 11h:59 ngày 15/06/2021.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo Điều khoản tham chiếu (TOR) tại đây

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video