Thông báo tuyển dụng

13/04/2020
Ban Quản lý dự án “Tăng cường sinh kế và sự tham gia của phụ nữ để nâng cao khả năng chống chịu và phục hồi với thiên tai và biến đổi khí hậu tại Việt Nam (2019 -2021)” (được phối hợp thực hiện bởi Hội LHPN Việt Nam và Cơ quan Liên Hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ) đang tìm kiếm Nhóm chuyên gia gồm 02 chuyên gia tư vấn

Vị trí gồm: 01 tư vấn về xử lý chống mốc cho các sản phẩm và 01 tư vấn về đa dạng hóa sản phẩm, kết nối thị trường đối với các sản phẩm từ tre của Hợp tác xã Nhật Minh, Tuyên Quang.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo Điều khoản tham chiếu (TOR) tại đây

Hạn cuối nộp hồ sơ: 25/04/2020.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video