Thư chúc mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI của Liên hợp quốc tại Việt Nam

06/03/2012
Nhân đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI, Liên hợp quốc tại Việt Nam xin chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu đạt được của Hội LHPN Việt Nam trong việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ Việt Nam.

 Hội LHPN Việt Nam là một đối tác quan trọng của Liên hợp quốc tại Việt Nam trên nhiều lĩnh vực như thực hiện bình đẳng giới, phòng chống buôn bán người, bạo lực gia đình trên cơ sở giới, ứng phó với biến đổi khí hậu… Hiện nay, Hội LHPN Việt Nam là đối tác hợp tác của 12 cơ quan Liên hợp quốc tại Việt Nam, cùng tham gia thực hiện Chương trình chung về bình đẳng giới tại Việt Nam.

 

Liên hợp quốc tại Việt Nam vừa hoàn tất việc xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình chung về bình đẳng giới giai đoạn 2012-2016. Chúng tôi mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Hội LHPN Việt Nam trong 5 năm tới, cùng nỗ lực vì mục tiêu bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ Việt Nam.

 

Liên hợp quốc tại Việt Nam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video