Thư chúc mừng ĐH của Chủ tịch ACWO

08/03/2012
TS. Dewi Motik Pramono, M.Si
Chủ tịch Hội đồng Quốc gia các tổ chức Phụ nữ In-đô-nê-xia (KOWANI)
Chủ tịch Liên đoàn các Tổ chức Phụ nữ ASEAN (ACWO)
Điều phối viên về Phát triển bền vững của Hội đồng Phụ nữ quốc tế (ICW) – có vai trò đặc biệt tại Hội đồng Kinh tế Xã hội của LHQ (ECOSOC)

Kính gửi: Bà Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Bà Chủ tịch kính mến,

Thay mặt Liên đoàn các Tổ chức Phụ nữ ASEAN và Hội đồng Quốc gia các tổ chức Phụ nữ In-đô-nê-xia tôi xin gửi tới Bà lời chúc mừng tốt đẹp nhân dịp Đại hội Đại biểu Phụ nữ Việt Nam toàn quốc lần thứ 11.

Hơn 80 năm qua, Hội LHPN VN đã chứng tỏ mình là một tổ chức có đóng góp to lớn cho nền độc lập và sự phát triển của đất nước VN. Với 13 triệu hội viên trên khắp cả nước, Hội LHPN VN đã chuyển mình và phát triển lớn mạnh, là tổ chức có sứ mệnh bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ và phấn đấu vì bình đẳng giới.

Trên trường quốc tế, Hội LHPN VN đã phát triển mạnh mẽ mối quan hệ với các tổ chức quốc tế khác như các tổ chức phụ nữ của U-crai-na, Hội Hữu nghị Ucraina - Việt Nam, tổ chức Phụ nữ Tham gia kiến thiết đất nước của Phi-líp-pin, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam và nhiều tổ chức quốc tế có uy tín khác. Chúng tôi rất ấn tượng với Đại Hội đồng ACWO lần thứ 14 tại thời điểm Việt Nam bàn giao chức Chủ tịch ACWO cho In-đô-nê-xia vào tháng 10 năm 2010, có sự tham dự của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và hội nghị đã thành công tốt đẹp.

Các bạn cũng đã khởi xướng nhiều chương trình lớn như Chiến dịch chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, Ngày Phụ nữ sáng tạo vì Phát triển, Hội thảo kiến nghị các giải pháp hỗ trợ trẻ em nghèo và có hoàn cảnh khó khăn…

Một lần nữa chúng tôi xin chúc Hội LHPN VN thành công hơn nữa với tất cả các chương trình hoạt động trong tương lai.

 

Jakarta, tháng 2 năm 2012

Ts. Dewi Motik Pramono, M.Si

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video